Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


संत गाडगेबाबांची भ्रमणगाथा
Author: द. ता. भोसले
Publisher: चैतन्य प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $6.16 $4.92 20% OFF ( ~200 Pages, R180)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
शिदोरी
संत गाडगेबाबांची जीवन गाथा एक भ्रमणगाथा होती. ऐन तारूण्यात घराबाहेर पडलेल्या बाबांनी तब्बल पन्नास वर्षे भारतभर भ्रमंती केली. दीन-दुबळ्यांच्या सुखासाठी अपार कष्टाचे डोंगर उचलले. अनिष्ट प्रथाच्या पिंज-यात अडकलेल्यांना मुक्त केले, अपप्रवृत्तीच्या आहारी गेलेल्यांना सावरले. अज्ञानी लोकांना ज्ञानाच्या अंगणात आणून सोडले. गाई-गुरांना अभयारण्यात घेऊन गेले. अहोरात्र समाजमनाच्या मंदिरात प्रद्धोधनात्मक कीर्तनाचा गजर केला. सान्या महाराष्ट्राला अवर्णनीय सेवाभावाने सुस्मात केले. बाबांसारख्या एका निरक्षर माणसाने केलेल्या या कामातून महात्मा बसवेश्वरापासून ते महात्मा गांधीपर्यंतच्या विचारांचे ठसे उमटलेले दिसतात. महात्मा बसवेश्वरांची मानवता, संत तुकारामांची विज्ञाननिष्ठता, महावीरांची अहिंसा, बुद्धाची करूणा, येशू ख्रिस्ताचे प्रेम, संत तुलसीदासाची परहितदक्षता, संत सूरदासाची श्रीकृष्णभक्ती, संत दामाजीपंताचे औदार्य, संत चोखोबाची स्पष्टोक्ती, संत नामदेवांची ज्ञानदानदृष्टी आणि महात्मा गांधींचा सर्वोदयी विचार या सर्वांचे बाबांच्या आचाररत प्रतिबिंब उमटले होते. निरक्षर बाबा संताचे ग्रंथ जग दाखवत होते. त्यामुळे बाबा कोणी मोठे विचारवंत नसून प्रथम दर्जाचे आचारवंत होते हे सहज लक्षात येते. आचारवंत बाबा एके ठिकाणी बसून काही बोलत नव्हते. आचारवंत बाबा संत कबीराचा नवा अवतारच होते.
आयुष्यभर हिंडत हिंडत बाबांनी समाजसुधारणेचे जे काम केले त्याला तोड नाही. भ्रमणशील बाबा क्रांतदर्शी संत होते. म्हणून बाबांनी प्रथम हाती खराटा घेऊन समाजाच्या तळागाळापर्यंत पसरलेली सर्व प्रकारची विषमता नष्ट केली. समाजात सर्व प्रकारच्या समतेची स्थापना करण्यासाठी सारे आयुष्य वेचले. बाबांची जीवनगाथाच एक श्रेष्ठ भ्रमणगाथा होती, या भ्रमणगाथेतील काही वेचक सुवर्णकण, सुवर्णक्षण आणि सुवर्णशब्द वाचकापुढे ठेवावेत हा हेतू मनात बाळगला आहे.
बाबांची नि:स्पृह, निर्मोही आणि निष्कलंक व्यक्तिरेखा या भ्रमणगाथेचा आत्मा आहे. सर्वोदय, सेवा आणि करुणा ही या भ्रमणगाथेतील सुवर्णअक्षरे आहेत. स्वाध्याय, स्वाभिमान आणि स्वावलंबन ही या भ्रमणगाथेची सुवर्णपाने आहेत. 'गोपाला गोपाल देवकीनंदन गोपाला' हे यो भ्रमणगाथेचे ध्रुपद आहे. श्रम आणि संस्कार ही या भ्रमणगाथेची कवचकुंडले आहेत. समता, ममता, निर्भयता, कोमलता आणि पवित्रता हे या भ्रमणगाथेचे पंचप्राणी आहेत. सद्भाव, सहयोग आणि सहकार्य ही या भ्रमणगाथेची शिकवण आहे. त्याग, कर्तृत्व, वैराग्य आणि भक्ती ही या भ्रमणगाथेची उर्जाकेंद्रे आहेत. काय, तपस्या आणि अनुभव हा या भ्रमणगाथेचा मूलमंत्र आहे. 'भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे,' ही संत ज्ञानदेवाची उक्ती या भ्रमणगाथेची प्रेरणा आहे, असाध्य ते साध्य करिती सायास ही संत तुकारामाची उक्ती या भ्रमणगाथेची खरी शक्ती आहे. जे जे भेटे भूत | ते ते मानिजे भगवंत' हे या भ्रमणगाथेचे अमृतवचन आहे. हे विश्वची माझे घर' ही रविंद्रनाथ टागोरांची कवी कल्पना या भ्रमणगाथेची ध्येयधारणा आहे. साधी राह, उच्च विचारश्रेणी अणि डोंगराएवढी करणी ही या भ्रमणगाथेची उंच शिखरे आहेत. आश्रमशाळा, गोशाळा आणि धर्मशाळा ही या भ्रमणधेतील लोकार्पण केलेली सुमधूर फळे आहेत, अज्ञान, अंधश्रद्धा आणि अनारोग्य नष्ट करण्यासाठी केलेली विधाने म्हणजे या भ्रमणगाथेतील वेदवाक्येच आहेत. सार्वजनिक स्वच्छता ही या भ्रमणगाथेच्या, महापुजेची सुगंधी फुले आहेत आणि माणसाने माणसाशी माणसासारखे वागावे हा या भ्रमणगाथेचा संदेश आहे?
गाडगेबाबांच्या आचार, विचार आणि उच्चाराने नटलेली ही भ्रमथा म्हणजे एक सुरम्य पहाट! बाबांच्या पारदर्शक जीवनगाथेवर अधारलेली ही भ्रमणगाथा म्हणजे सामाजिक कार्याची सुंदर दर्पणपेटीच! बाबांच्या अमृतविचारांचा आणि कार्याचा शोध-बोध घेणारी ही भ्रमणगाथा म्हणजे बाबांच्या सार्वजनिक कार्याची सुंदर पताका ! सर्व वाचकांना आपल्या जीवनाच्या वाटेवर ही एवढी शिदोरी' पुरून उरेल असे वाटते.
- प्राचार्य रा. तु.भगत
'शिवसुंदर मोहिते पार्क, रंकाळा, कोल्हापूर, फोन : २३२२१४८

Write your review for this book

Other works of द. ता. भोसले
   लोकोत्तर गाडगेबाबा जीवन आणि कार्य
   अगं अगं म्हशी
   लोपलेल्या सुवर्णमुद्रा
   बाळमुठीतील दिवस
   चावडीवरचा दिवा

Similar books:
  व्यक्तिपरिचय
   वपुर्झा
   दाद
   श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज यांच्या हृद्य आठवणी
   एक होता कार्व्हर
   कोल्हापुरी साज
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.