Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


मराठी रियासत - खंड १ ते ८
Author: गो. स. सरदेसाई
Publisher: पॉप्युलर प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $182.8 $146.24 20% OFF ( ~5500 Pages, R6000)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
अडीचशे वर्षांचा मराठेशाहीचा एकमेव, समग्र, सविस्तर इतिहास मालोजी राजे भोसल्यांपासून १८१८ साली पेशवाईच्या अस्तापर्यंतचा मराठेशाहीचा संशोधनात्मक इतिहास म्हणजे गो.स. सरदेसाई यांचा 'मराठी रियासत' हा आठ खंडातील ग्रंथ.
मालोजी राजे भोसले यांच्यापासून दुसरा बाजीराव पेशवा यांच्यापर्यंत मराठ्यांचा सुसूत्र, साधा आणि सविस्तर इतिहास फक्त सरदेसाई यांनी लिहिलेल्या मराठी रियासतमध्ये वाचावयास मिळतो. इ.स.१६०० पासून म्हणजे शहाजी राजे यांच्या जन्मापासून इ. स. १८१८ पर्यंत सुमारे दोनशे-अडीचशे वर्षांच्या कालखंडातील महत्त्वाच्या घटना आणि व्यक्ती यांचा कालक्रमाने लिहिलेला मराठी भाषेतील हा एकमेव इतिहास आहे. मराठी सत्तेचा उदय, उत्कर्ष, उतरती अवस्था आणि अस्त या सर्व अवस्थाचे अतिशय मार्मिक साधार आणि समतोल विवेचन मराठी रियासातीतच शोधावे लागते. मराठ्यांच्या कर्तृत्वाचे मुत्सद्देगिरीचे, पराक्रमाचे, आणि पराभावाचेही ज्ञान इतिहासाच्या वाचकांना या रियासातीतूनच होऊ शकते. अशा अनन्यसाधारण इतिहास - लेखनाने रियासतकार सरदेसाई यांनी मराठी समाजावर फार मोठे ऋण करून ठेवले आहेत. अनेक अर्थानी उपयुक्त आणि अपरिहार्य असणारा ग्रंथ संपादित करताना प्रमुख संपादक स.मा. गर्गे आणि त्यांचे संपादक मंडळ यांनी रियासतकरानी करून ठेवलेल्या नोंदी, नव्याने उपलब्ध झालेले संदर्भ, संशोधने, कागदपत्रे, दफ्तरे या सगळ्यांचा अभ्यास केला आणि मूळ मजकुराला धक्का न लावता संदर्भ नव्या आवृत्तीत समाविष्ट करण्यांत आले.
खंड १ - शहाजीराजे भोसले, शककर्ता शिवाजी
खंड २ - उग्रप्रकृती संभाजी, स्थिरबुद्धी राजाराम
खंड ३ - पुण्यश्लोक शाहू, पेशवा बाळाजी विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव
खंड ४ - पेशवा बाळाजीराव
खंड ५ - निग्राहक माधवराव, अपेशी नारायणराव, दुराग्रही रघुनाथराव
खंड ६ - छत्रपती रामराजा, छत्रपती धाकटे शाहूराजे, पेशवा सवाई माधवराव
खंड ७ - छत्रपती धाकटे शाहूराजे, पेशवा सवाई माधवराव
खंड ८ - पेशवा दुसरा बाजीराव
संपादक : रियासतकार गोविंद सखाराम सरदेसाई

Loksatta Review of new edition

Write your review for this book

Other works of गो. स. सरदेसाई
   ब्रिटिश रियासत खंड १,२
   मुसलमानी रियासत खंड १,२
   राजा शिवाजी
   मराठी रियासत - खंड ६ व ७

Similar books:
  इतिहास
   मुस्लिम मनाचा शोध
   श्रीमान योगी
   सिंधी साहित्याचा इतिहास
   शोध महात्मा गांधींचा - भाग १ आणि २
   कान्होजी आंग्रे
   More ...  
  राजकीय
   झाडाझडती
   ताम्रपट
   बकासुर!
   मी अत्रे बोलतोय
   ५५ कोटींचे बळी
   More ...  
  समाजचित्र
   नाच ग घुमा
   प्रेमा तुझा रंग कसा
   धग
   एक झाड आणि दोन पक्षी
   चकवा
   More ...  
  संशोधन
   युगांत
   धार आणि काठ
   भाषणरंग: व्यासपीठ आणि रंगपीठ
   नथुरामायण
   अक्षर सांगते स्वभाव
   More ...  
  वैचारिक
   भारतीय संस्कृती
   तुमच्या माझ्यासाठी
   यमुनापर्यटन
   सूर्य पाहिलेली माणसं
   काळाची पाऊले
   More ...  
  वैचारिक
   साहित्यगंगेच्या काठी
   सार्थ ज्ञानेश्वरी प्रस्तावना
   मंजिल दूरच राहिली
   कुमार गंधर्व: मुक्काम वाशी
   फलज्योतिष: शास्त्र की अंधश्रद्धा
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.