Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


आंधळी
Author: शांता शेळके
Publisher: मेहता प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $4.79 $3.83 20% OFF ( ~170 Pages, R140)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
ही गोष्ट आहे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ती, अध्यापक हेलन केलर हिची. तिच्या आत्मचरित्राचा अनुवाद शांताबाई शेळके यांनी केला आहे. हेलनचे आत्मचरित्र वाचले की, आपण परिस्थितीसमोर किती खचून जातो किंवा तिच्यापासून दूर पळतो याची प्रचीती येते.
बुद्धिमान मुलगी... उत्सुक... सगळं जग समजून घ्यायला, पाहायला, शिकायला आणि अचानक एकेदिवशी एका जीवघेण्या दुखण्यात ती मूकबधिर व अंध होते!
अशी घटना घडल्यावर सामान्यत: काय होतं? ती मुलगी खचते, कोलमडते, तिचे जग अंधाराच्या गर्तेत जाते... पण ही मुलगी तशी नाही. तिचे डोळे जातात खरे; पण तिच्या आतले डोळे जागृत होतात. खरं तर तिच्याकडे काय असतं?
असते तीव्र स्पर्श संवेदना! त्या जोरावरच आपल्या आईवडिलांच्या, मिस फुलर, अॅन सॅलिव्हन यांच्या साहाय्याने ती शब्दांचा शोध घेते. या शोधात तिला सापडतात तिचे स्वत:चे शब्द, तिची वाट...
ही गोष्ट आहे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ती, अध्यापक हेलन केलर हिची. तिच्या आत्मचरित्राचा अनुवाद शांताबाई शेळके यांनी केला आहे. अपंगांसाठी आपले आयुष्य समर्पित करणाया हेलनचे आत्मचरित्र वाचले की, दु:ख आणि समस्या यात आपण किती अडकतो आणि परिस्थितीसमोर खचून जातो किंवा तिच्यापासून दूर पळतो याची प्रचीती येते. त्यामुळे हे चरित्र प्रेरणादायी ठरते. जीवनाला टाळता येत नाही हे हेलनला पक्के ठाऊक होते. मग आयुष्याला सामोरे जायचेच आहे तर सर्जकतेने व न थकता का जाऊ नये, असा विचार तिने केला. त्यातूनच तिला तिच्या जीवनाचा मार्ग सापडला.
याचा अर्थ असा नव्हे की, तिच्यासाठी अपंगत्व स्वीकारणे खूप सोपे होते. सुरुवातीला तिला फार त्रास झाला; पण तिला कळले की, आपल्या स्पर्श संवेदना तीव्र आहेत. नुसत्या हवेच्या वासावरून ती पाऊस किंवा वादळ येईल, असे भाकीत करू शकायची. याचा वापर करून ती अनेक गोष्टी शिकली.
तिला परिपूर्णतेचा ध्यास होता. त्यासाठी तिने मनापासून प्रयत्न केले. ती म्हणते, आपण स्वत:च्या अपेक्षा वाढवल्या की, त्या पुया करण्याची वृत्ती आपोआप आपल्यात निर्माण होते.
एक प्रसंग बोलका आहे. एकदा तिच्या शिक्षकांनी तिला घराबाहेर नेले. तिचा हात नळाखाली धरला. पाणी तिच्या हातावर पडले आणि नकळत तिच्या तोंडी वॉटर असे शब्द आले. मग तिने हळू व थांबत थांबत हेच शब्द पुन्हा उच्चारले, वॉ-ट-र... तेव्हा तिला पाणी म्हणजे थंड पदार्थ याची जाणीव झाली आणि मग तिची जाणून घ्यायची भूक वाढली. तिने जमिनीला हात लावला आणि याला काय म्हणतात, असे विचारले. अशा प्रकारे ती शब्द शिकत गेली...
पदवी घेताना आपल्या भाषणात ती म्हणते, अंत:करणात जेव्हा उंच भरारण्याची महत्त्वाकांक्षा असते तेव्हा भुईवर सरपटणे कुणालाच मानवत नाही. काळोख आणि नि:शब्दताही आत्म्याच्या प्रगतीच्या आड येत नसते. शांताबारिंनीदेखील या चरित्राचा अत्यंत सुंदर अनुवाद केला आहे. त्यामुळे तो वाचनीय आहे. हे चरित्र आपल्याला डोळस करते.
जीवनाकडे पाहायची नवी दृष्टी देते. इतक्या व्याप-तापात असलेले आपण परिस्थितीपुढे रागावतो, चिडतो, हतबल होतो किंवा पळून जातो; पण हेलन त्याला भिडू शकते तर आपण का नाही? हेलनच्या शब्दांत सांगायचं तर, आयुष्यात दु:खद घटना भरपूर आहेत आणि त्यावर मात केल्याच्या घटनाही भरपूर आहेत!

हेलन केलरच्या, मिस पीयर्सने लिहिलेल्या चरित्राचा अनुवाद.

Write your review for this book

Other works of शांता शेळके
   तोच चंद्रमा ....
   कळ्यांचे दिवस फुलांच्या राती
   गोंदण
   रेशीमरेघा
   झोपेचा गाव

Similar books:
  कादंबरी
   श्रीमान योगी
   मृत्युंजय
   शोध महात्मा गांधींचा - भाग १ आणि २
   स्वामी
   तुंबाडचे खोत - खंड पहिला
   More ...  
  चरित्र
   राजा शिवछत्रपति
   जवाहरलाल नेहरू
   कहाणी लंडनच्या आजीबाईंची
   कान्होजी आंग्रे
   महानायक
   More ...  
  अनुवाद
   सिंधी साहित्याचा इतिहास
   अजुनी वाढताती झाडे
   पोरवय
   एक गुलाम: ओलायुदाह इक्विनो याचे आत्मचरित्र
   माणुसकीच्या ज्योती
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.