Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


ग्रंथराज दासबोध खंड १
Author: सुनील चिंचोळकर
Publisher: कॉंटिनेंटल प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $16.75 $13.4 20% OFF ( ~520 Pages, R550)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
अर्थ - विवरणासह
विवरणकार - समर्थव्रती सुनील चिंचोलकर
लेखक आणि वक्ता दोन्ही गुण एकाच व्यक्तीत असणे हा तसा दुर्मिळ योग. हा योग समर्थव्रती सुनील चिंचोलकर यांच्यामध्ये पाहायला मिळत होता. १९७२ पासून संतचरित्रांचा अभ्यास हाच त्यांचा ध्यास आणि श्वासही होता. लेखन, प्रवचन हे सुनील चिंचोलकर यांनी व्रत म्हणून अखंडपणे जोपासले होते. त्याचा प्रत्यय प्रस्तुत ग्रंथातून येतो. श्रीसमर्थ रामदासस्वामी हे सुनीलजींचे प्रेरणास्थान आणि ग्रंथराज दासबोध हा त्यांचा प्राण होता. विविध उपक्रमांमधून लोकांपर्यंत त्यांनी हे विचार पोहोचवले. तरीही त्यांना असे वाटत होते की, कोणतातरी मोठा प्रकल्प करायला हवा त्या प्रेरणेतून संपूर्ण दासबोध ग्रंथ अर्थ विवरणासह लिहिण्याचा संकल्प आकाराला आला. कोणतंही काम असो ते समर्थनिष्ठेने पार पडणे हे सुनीलजींनी घेतलेले व्रतच होते. त्यांनी जवळजवळ पंचेचाळीस पुस्तकांचे लेखन केले आहे. ते लेखनही व्रत म्हणूनच त्यांनी केले होते. रामदासस्वामींचे चरित्र आणि कार्य तरुणांच्या मनामनात रुजवण्यासाठी ते सर्वतोपरी अखंडपणे अखेरपर्यंत कार्यरत राहिले होते.
समर्थविचारांचे प्रसारकार्य हे कधी थांबत नसते हे 'ग्रंथराज दासबोध ' या ग्रंथावरून दिसून येते. दुर्दैवाने सुनीलजींकडून हे कार्य पूर्ण होऊ शकले नसले तरी त्यांची मानसकन्या सौ. हर्षदा जोशी यांनी तितक्याच निष्ठेने सुनीलजींचा आकस्मिक देहान्त झाल्यानंतर ग्रंथाचे कार्य अत्यंत उत्तमरीत्या पूर्ण केले आहे.
अभ्यासक, विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि वाचक अशा सर्वांना 'ग्रंथराज दासबोध ' ग्रंथ उपयुक्त ठरणार आहे. अर्थ आणि विवेचनासह दासबोध समजावून देणारा हा ग्रंथ उपयुक्त ठरणार आहे. अर्थ आणि विवेचनासह दासबोध समजावून देणारा हा ग्रंथ म्हणून महत्वपूर्ण ठरतो.

Write your review for this book

Other works of सुनील चिंचोळकर
   एकवीस समासी अर्थात जुना दासबोध
   दहा संत चरित्रे
   कल्याणा, छाटी उडाली
   चिंता करितो विश्वाची
   सद्गुरु आणि सद्शिष्य - दासबोध विवरण भाग तिसरा

Similar books:
  धार्मिक
   श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत
   समर्थ रामदास विवेक दर्शन
   श्रीगुरुचरित्र ( मोठा टाइप )
   श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज यांच्या हृद्य आठवणी
   देवपूजा अशी करा
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.