Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


सार्थ श्रीमद्दासबोध
Author: दि. अ. घैसास
Publisher: शारदा प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $20.04 $16.03 20% OFF ( ~940 Pages, R500) Was recently Out of Print.*
Was recently Out of Print. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books.

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
दासबोधाचे नवे स्वरुप
समर्थ रामदास स्वामींचा दासबोध हा ग्रंथ नव्या मांडणीत, नव्या स्वरुपात व अशुद्ध शब्द प्रचलित व्याकरणदृष्ट्या शुद्ध करुन घेऊन सादर करण्याचा उपक्रम मराठी धार्मिक ग्रंथांचे लेखक दि. अ. घैसास यांनी केला असून जळगावचे ग्रंथप्रकाशक 'शारदा प्रकाशन' यांनी तो नुकताच प्रकाशित केला आहे. समर्थकालीन श्रीदासबोधाच्या आवृत्तींत बोली भाषेतही अर्धशिक्षित लोकांच्या तोंडी जे शब्द अशुद्धच उच्चारले जात तसेच लिहिले गेले होते व छापून प्रसिद्ध केलेल्या हल्लीच्या पाठावृत्तीतच नव्हे तर परिश्रमपूर्वक सार्थ स्वरुपात प्रकाशित केल्या गेलेल्या जवळजवळ सर्वच दासबोध ग्रंथात ते गतानुगतिक वृत्तीने तसेच छापले गेले आहेत. काही शब्दांचा उल्लेख केला तर हे लक्षात येईल. सौंशय, (संशय), सेवटीं (शेवटी), देह्याकरितां (देहाकरितां), सबळ (शबल), होये (होय), प्रेत्न (प्रयत्न) इ. श्री. ल. रा. पांगारकरांनी कित्येक शब्द कालोचित सुधारणा करुन घेतले होते, पण ते काम कटाक्षाने पूर्ण झाले नव्हते.घैसास यांनी सर्व अशुद्ध शब्द शुद्ध केल्याने वाचकांना हा ग्रंथ वाचताना कुठेही खटकल्यासारखे होत नाही. ही सुधारणा आवश्यकच होती, हे कोणीही विवेकी वाचक मान्य करील.
सार्थ ग्रंथ छापताना एका पृष्ठावर २०-२५ ओव्या व त्यासमोरच्या पृष्ठावर त्यांचा अर्थ अशा मांडणीतच आतापर्यंतचे श्रीदासबोध असत, तर काही आवृत्तींत पृष्ठाच्या वरच्या अर्ध्या भागात ओव्या व खालच्या अर्ध्या भागात त्यांचा अर्थ अशी मांडणी असे, पण या पद्धतीत पटकन अर्थ समजण्याच्या दृष्टीने वाचकाची गैरसोय होते. योएवजी चारपाच ओव्या व लगेच त्याखाली त्यांचा अर्थ अशी सलग मांडणी करुन घैसास व शारदा प्रकाशन यांनी हा ग्रंथ वाचनासाठी खूपच सोयीचा केला आहे. या दासबोधाला 'दिवाकरी पाठ' म्हटले जाईल व दासबोधाच्या सर्व आवृत्तींत याचे स्थान 'यासम हा' असेच ठरेल.
परंपरागत दासबोधात 'सोलीव सुख' हे स्फुट प्रकरण छापतात, पण त्याचा अर्थ दिलेला नसतो. तो अर्थ घैसास यांनी दिला आहे ही आणखी एक सोय आहे. मुखपृष्ठावर श्रीरामदासांचे चित्र, आतही एक त्यांचे पूर्णाकृती बहुरंगी चित्र आणि सज्जनगड येथील राममूर्ती, समाधी व पादुका यांची चित्रे देऊन ग्रंथ सुशोभित केला आहे.
बदलत्या काळाची गरज व दासबोधातील तेजस्वी विचारसरणी नवीन पिढीच्या वाचकांना वाचवीशी वाटली पाहिजे. या गोष्टी लक्षात घेता लेखकाने एक उपयुक्त कार्य केले आहे असे म्हणता येईल.
-- डॉ. श्रीराम भातखंडे, लोकसत्ता ८ फेब्रुवारी २००४

Loksatta Review

Write your review for this book

Other works of दि. अ. घैसास
   समर्थांची बोधसुधा
   सार्थ श्री एकनाथी भागवत
   श्री हरिविजय कथामृत
   सार्थ दशोपनिषद
   सार्थ कोकिळा व्रत महात्म्य

Similar books:
  धार्मिक
   समर्थ रामदास विवेक दर्शन
   श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत
   श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज यांच्या हृद्य आठवणी
   श्रीगुरुचरित्र ( मोठा टाइप )
   सार्थ ज्ञानेश्वरी प्रस्तावना
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.