Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


सोनेरी टोळी
Author: नाथमाधव
Publisher: नवभारत प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $8.95 $7.16 20% OFF ( ~420 Pages, R300)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
प्रस्तावना.
सर्व माला' त अग्रेसरत्व पटकावलेली हिद एजन्सी एक आणा माला' ज्या शुभ मुहूर्ताने निघाली, त्याच शुभ मुहूर्तावर प्रस्तुतच्या रायक्लबा'ची स्थापना झाली आहे. मालेच्या पहिल्या अंकात रायक्लब येऊन गेल्यावर पुढे सातव्या अंकापर्यत रायक्लब प्रसिद्ध झाला नाहीं. तितक्या अवधींत दोन अडीचशे पत्रे आली. यावरून रायक्लब ने वाचकास चटक लावून सोडली आहे, असे त्यावेळी केलेले अनुमान चुकीचे ठरणार नाही असे मला वाटते. त्यानतर आजपर्यंत ह्या रायक्लब संबंधीं महाराष्ट्रातील ठिकठिकाणच्या वाचकाकडून जवळ जवळ हजारापर्यत पत्रे आली आहेत. यावरून रायक्लबच्या लोकप्रियतेची साक्ष सहज पटते.
हा रायक्लब मालेतून क्रमश: प्रसिद्ध होऊ लागताच अशा प्रकारच्या गोष्टी प्रसिद्ध करणे म्हणजे जनतेला वाईट वळण लावण्यासारखे आहे. ह्या 'सोनेरी टोळी'च्या वाचनापासून लोकांची कुमार्गाकडे प्रवृत्ति होण्याचा संभव आहे, असे आक्षेप एका वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाले. ह्या आक्षेपांना उत्तर म्हणजे - आरशात पाहिले असता त्यात पाहणाराचे खरे प्रतिबिंब दिसते ' हेच होय. आरशांत पाहणारा सुंदर असेल तर प्रतिबिबहि सुंदरच दिसेल. आणि पाहणाराचे मुख-डोळे तिरळे, नाक फैपटें, ओठ तुटलेले, दात पुढे आलेले असें बेढब असेल, तर प्रतिबिब हिडीस दिसेल. ह्याच न्यायाने हातात वाचावयास घेतलेल्या पुस्तकरूपी आरशांत पाहणारा वाचक सन्मार्गावर्ती असेल तर त्याला त्या पुस्तकात सुंदर चित्र दिसेल. आणि वाचक दुराचारी असेल तर त्याला हिडीसच चित्र दिसेल.
मनोरंजनाबरोबर ज्ञान प्राप्त करून देणार्‍या प्रत्येक पुस्तकांत लेखकाला नीति आणि अनीति यांची दोन चित्रे रंगवावी लागतात. आणि नीतीचे चित्र जितकें उच्च प्रतीचे रंगविणे असेल, तितक्याच प्रमाणांत लेखकाला अनीतीचे चित्र रंगवावे लागते, कारण तसे केल्याशिवाय पहिले चित्र उठावदार दिसत नाहीं. अशी वस्तुस्थिति असल्यामुळे वाचकापुढे एकाच वेळी दोन चित्रे माडली जातात. आणि वाचक ज्या चित्राचा स्वभावत: आवडता असतो, तेच चित्र त्याला पसंत पडते, त्या चित्राचाच तो विचार करतो आणि त्याच चित्राचा त्याच्या मनावर परिणाम होऊन तो त्या चित्राला अनुसरण्याचा प्रयत्न करतो. | ह्या रायक्लब च्या वाचनाने माझ्या सुशील वाचकाच्या मनोभूमीवर केव्हाहि वाईट बीजारोपण होणार नाहीं; अशी माझी खात्री आहे. रायक्लब च्या मंडळीनी केलेल्या प्रत्येक कृतीत निम्यापेक्षा अधिक भाग बोधपर आहे; हे मी येथे निराळे लिहावयास पाहिजे असे नाही. आणि कावीळ झालेल्या वाचकास तेथे सर्वच पिवळे दिसल्यास त्यातहि नवल मानण्याचे कारण नाहीं.
हा रायक्लब म्हणजे माझ्या मित्रमंडळीनी सांगितलेल्या गोष्टी, स्वत:चा अनुभव, निरीक्षण आणि कल्पना या सर्वांचे एकीकरण असून त्यात कपनेच्या ब्रशने ठिकठिकाणी बरेच उठावदार हात मारलेले असे हे स्वतंत्र चित्र आहे. असो.
-- नाथ माधव. पितळे याचा बंगला, कावसजी पटेल तलाव, मुंबई. विजयादशमी शके १८३७. ( १७ आक्टोबर १९१५. )

Reader Comments:

Ravi Apte writes on Fri Oct 12 17:09:43 2018:
हे माझे अत्यंत आवडते पुस्तक आहे - वीरधवल इतकेच.


Other Links:

Write your review for this book

Other works of नाथमाधव
   वीरधवल
   स्वराज्यावरील संकट (संक्षिप्त)
   स्वराज्यातील दुफळी (संक्षिप्त)
   स्वराज्याचे परिवर्तन (संक्षिप्त)
   स्वराज्याची घटना (संक्षिप्त)

Similar books:
  कादंबरी
   श्रीमान योगी
   मृत्युंजय
   शोध महात्मा गांधींचा - भाग १ आणि २
   स्वामी
   तुंबाडचे खोत - खंड पहिला
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.