Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


कालचक्राचे रक्षक
Author: अश्विन सांघी
Publisher: यात्रा बुक्स
Add to Shopping Cart
Price: $13.71 $10.96 20% OFF ( ~400 Pages, R450)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
वरवर पाहता ज्यांचा एकमेकांशी काही संबंध नाही अशा नेत्यांच्या निनावी मारेकर्‍यांकडून हत्या होतात. हे मारेकरी अगदी एखाद्या सराईत कसायासारखे आपले काम करतात आणि केलेल्या कामाचा किंचितसा मागमूसही ठेवत नाहीत. सांधींनी या चित्तथरारक कथेमध्ये, धर्माच्या स्वत:वरच उलटणार्‍या संघर्षात परस्परांशी लढायला उभ्या ठाकलेल्या लोकांचे चित्रण केलं आहे. त्यातच एक भोळसट शास्त्र विजय सुंदरम या अंदाधुंदीत अडकतो. त्याच्या प्रयोगशाळेबाहेरच्या जगाच्या चिंधड्या उडणार आहेत, याची त्याला पुसटशी कल्पनाही नाही.
एकामागोमाग एक अशा घटना घडतात ज्यामुळे विजय मिलेशियन लॅबच्या चक्रव्यूहात जाऊन अडकतो, मिलेशियन लॅब, उत्तराखंडातल्या घनदाट जंगलातलं एक संशोधन केंद्र. तिथे त्याच्या हाती येतो तो आकाशगंगेशी संबंध असलेल्या एका रहस्याचा मूळ धागा, ज्याच्यामुळे खूप वेगाने मनुष्यजातीची अधोगती होणार असते. या सापळ्यात अडकलेला आणि आपला खरा शत्रू कोण आहे हे माहितही नसलेला विजय मनुष्यजातीला आणि स्वत:ला वाचविण्यासाठी काळाशी स्पर्धा करतो.
रामाच्या लंकाप्रवेशापासून ते बौद्ध धर्माच्या जन्मापर्यंत; वहाबवादाच्या उगमापासून ते लिगो मधल्या गुरुत्वाकर्षण लहरीच्या शोधकांपर्यंत; तांत्रिकांच्या स्मशानभूमीपासून ते ओव्हल ऑफिसच्या रेखीव दालनांपर्यंत आणि मिनव्हच्या धुपाळलेल्या विधींपासून ते नालंदाच्या अंधारलेल्या अवशेषांपर्यंत; कालचक्राच्या रक्षकांचा हा वेड्यावाकड्या वळणाचा प्रवास तुम्हाला श्वास रोखून ठेवायला लावतो. पण तरीही या गूढ खेळातली
सगळी कोडी सुटेपर्यंत तो प्रवास तुम्हाला थांबवताही येत नाही. अन मग असा शेवट तुमच्यासमोर येतो ज्याची तुम्ही कल्पनाही केलेली नसते.
अनुवाद - आरती देशपांडे

Write your review for this book


Similar books:
  गूढ
   शेरलॉक होम्सच्या साहसकथा
   शाबास, शेरलॉक होम्स!
   शेरलॉक होम्सच्या चातुर्यकथा भाग १ ते ६
   खेकडा
   भुकेली रात्र
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.