Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


भारतीय संस्कृती
Author: सानेगुरुजी
Publisher: नवता प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $7.61 $6.08 20% OFF ( ~254 Pages, R250)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
एका सामान्य माणसाने सामान्य जनांकरिता लिहिलेले हे पुस्तक आहे. या पुस्तकात पांडित्य नाही, विद्वत्ता नाही. शेकडो ग्रंथांतील आधार व संदर्भवचने वगैरे येथे काहीएक नाही. भारतीय संसृतीच्या आत्म्याची येथे भेट आहे. तिच्या अंतरंगाचे येथे दर्शन आहे. भारतीय संस्कृतीच्या आत्म्याची येथे भेट आहे. तिच्या अंतरंगाचे येथे दर्शन आहे. भारतीय संस्कृतीच्या गाभार्‍यात येथे प्रवेश आहे.
'भारतीय संस्कृती' हा शब्दसमुच्चय आपण अनेकदा ऐकतो. 'हे भारतीय संस्कृतीस शोभत नाही', 'हे भारतीय संस्कृतीस हानीकारक आहे' वगैरे वाक्ये लेखात वा भाषणात आपणांस वाचायला व ऐकायला मिळतात. अशा वेळेस 'भारतीय संस्कृती' या शब्दाचा अर्थ काय असतो? तेथे भारतीय संस्कृतीचा इतिहास अभिप्रेत नसतो; भारतीय संस्कृतीची जी एक विशेष दृष्टी, ती तेथे अभिप्रेत असते. ही दृष्टी कोणती? भारतीय संस्कृतीची ही दृष्टी दाखिवण्याचा मी येथे प्रयत्न केला आहे.
-- प्रस्तावनेतून

Reader Comments:

Piya Anil Giri writes on Thu Jun 11 07:20:49 2015:
I like this Book....

dipika mangesh kondvilkar writes on Thu Jan 29 07:35:31 2015:
I like this book. and i am intrested in study in this book. thank you

Write your review for this book

Other works of सानेगुरुजी
   अमोल गोष्टी
   आस्तिक
   धडपडणारी मुले
   श्यामची आई
   सुंदर पत्रे भाग १ २ ३

Similar books:
  सांस्कृतिक
   संस्कारधन
   श्री. अरविंद
   इसापनीतीतल्या ५०१ गोष्टी
   सार्थ ज्ञानेश्वरी प्रस्तावना
   कालनिर्णय पंचांग (कॅलेंडर) - संच ५
   More ...  
  लेख
   दाद
   गजाआडील दिवस
   गणगोत
   पुरचुंडी
   हसवणूक
   More ...  
  वैचारिक
   तुमच्या माझ्यासाठी
   मराठी रियासत - खंड १ ते ८
   यमुनापर्यटन
   सूर्य पाहिलेली माणसं
   काळाची पाऊले
   More ...  
  वैचारिक
   साहित्यगंगेच्या काठी
   मंजिल दूरच राहिली
   कुमार गंधर्व: मुक्काम वाशी
   फलज्योतिष: शास्त्र की अंधश्रद्धा
   मी माझा
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.