Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


चौकात उधळले मोती
Author: अंबरीश मिश्र
Publisher: राजहंस प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $9.14 $7.31 20% OFF ( ~250 Pages, R300)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
मार्च महिन्यात टाळेबंदी सुरू झाली. घराबाहेर पडणं बंद झालं. मित्र घरी येईनात. कधीही न संपणारं भुयार घरातच तयार झालं. आजूबाजूला लिबलिबित, चिकट काळोख.. पुढची वाटच दिसत नाही.
खरं तर गेली दहा-बारा र्वष मी स्वत:ला क्वारंटाइन करून घेतलंय. सहसा बाहेर पडत नाही. वर्क फ्रॉम होम सुरू होतं. पण करोनानं एकटेपण लादलं. ही सक्ती नकोशी झाली. रोजची कामं सुरू होती. रिपोर्टिगही रुटुखुटु सुरू होतं. तरी मन मानेना. अस्वस्थता सोसवेना.
मनात आलं, पुस्तकांची नीट व्यवस्था लावावी. आधी माळ्यावरची ट्रंक काढली. बुक शेल्फ नंतर करू म्हटलं. एक-एक करून सगळे उर्दू दीवान (कवितासंग्रह) टुणकन उडा मारून खाली उतरले नि माझ्याभोवती फेर धरून नाचू लागले. मन निखळ आनंदानं भरून गेलं. किती आठवणी या पुस्तकांच्या. देवनागरी लिपीत छापलेल्या उर्दू न.ज्म नि गजला. १९७०-१९९० या वीस वर्षांत जमतील तेवढे सगळे दीवान विकत घेतले होते. एक-एक कवितासंग्रह म्हणजे झगझगतं झुंबर.
रात्री दा देहलवी वाचून काढला. आठवडाभरात सौदा, न.जीर, अबराबादी, अकबर इलाहाबादी, मोमिन, .जौ, मिर्झा अलिब.. कितव्यांदा वाचत होतो, ठाऊक नाही. बरेच शेर मला तोंडपाठ आहेत. ते पुन्हा पुन्हा स्वत:शी गुणगुणू लागलो.
करोना म्हणजे संहार. शायरी म्हणजे जीवन. सुखदु:खानं लकाकणारं, आदिम ऊर्जेनं थळथळणारं, सृजनानं नटलेलं, माणुसकीनं तेजाळलेलं जीवन. मरणावर मात करू पाहणारं जीवन.
मनात आलं- उर्दू कवींवर लिहावं. रोज रात्री आयपॅडवर बोटं चालू लागली. पहिले चार लेख एक धुंदीतच लिहून काढले. मग चार-पाच दिवसांचा ब्रेक. एक खोल श्वास घेतला अन पुन्हा लिहू लागलो. लिहिता लिहिता वाटलं, आयपॅडचा पियानो झाला की काय. की-बोर्डमधून तरन्नुमचे हलके हलके सुखसूर पाझरू लागले.

Write your review for this book

Other works of अंबरीश मिश्र
   शुभ्र काही जीवघेणे
   गंगेमध्ये गगन वितळले
   सुंदर ती दुसरी दुनिया

Similar books:
  शेर-शायरी
   दुनिया तुला विसरेल!
   रंग माझा वेगळा
   दोस्त हो
   झंझावात
   एल्गार
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.