Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


दारिद्र्याची शोधयात्रा
Author: हेरंब कुलकर्णी
Publisher: समकालीन प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~110 Pages, R150)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
... महाराष्ट्रातल्या २४ जिल्ह्यांतील १२५ गरीब, दुर्गम गावांना भेट देऊन केलेली तळागाळातल्या जनतेची वास्तपुस्त
खेड्यापाड्यांतली गरीब जनता कशी जगते? त्यांना दोन वेळच्या खाण्यापुरता पैसा देणारा रोजगार गावांत मिळतो का? स्थलांतरित मजुरांचं आयुष्य कसं असतं? खेडोपाडी आरोग्य व्यवस्था कशी आहे? शेतीतले प्रश्न काय आहेत? आत्महत्या का होताहेत? कायम गावकुसाबाहेर असलेला भटके-विमुक्त समाज कसा जगतो आहे? दलितांची परिस्थिती काय आहे?
अशा नाना प्रश्नांचा शोध घेत हेरंब कुलकर्णी महाराष्ट्रातल्या गरीब जिल्ह्यांमधल्या गरीब गावांमध्ये फिरले. त्यांना जे दिसलं त्याच्या नोंदी म्हणजे दारिद्यराची शोधयात्रा हा दस्तावेज. प्रगत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण वास्तवाची दुसरी बाजू समोर आणणारा. प्रत्येक सजग वाचकाने डोळ्यांखालून घातलाच पाहिजे असा.
अनुक्रम
गरीब लोक काय खातात? ११
रोजगाराची निकड व रोजगार हमी योजना १५
गरिबीत ढकलणारा लग्नखर्च ६८
स्थलांतरित मजुरांचे जग २१
गावपातळीवरील प्रशासन कसे दिसले? ७०
शेतकरी आत्महत्यांचे दुष्टचक्र २९
उखडलेले रस्ते; रखडलेला विकास ७३
कर्जाच्या विळख्यात १७ रुतलेले जगणे
ग्रामीण शिक्षणाची ७६ यत्ता कंची?
भटके विमुक्त : प्रश्न आणि प्रश्न ३२
भय शेतीतले संपत नाही ८२
कसे जगतात खेड्यातले दलित? ४२
सिंचनाची स्थिती काय आहे? ८६
असंघटित मजुरांच्या व्यथा ४५
गरिबी दाहक करणारी दारू ४०
दैना पिण्याच्या पाण्यासाठी ९१
बचत गटांची चळवळ रोडावली ९४
कल्याणकारी योजनेतील छळवणूक ५४
वनहक्कांच्या प्रतीक्षेत आदिवासी ९६
कुटुंबाला गर्तेत नेणारे अनारोग्य ५९
प्रकल्पग्रस्तांचे अधांतरी आयुष्य ९८
काही निरीक्षणे १००

Write your review for this book

Other works of हेरंब कुलकर्णी
   शाळा आहे - शिक्षण नाही !
   परिक्षेला पर्याय काय ?
   जे. कृष्णमूर्ती आणि कृष्णमूर्ती स्कूल्स
   आमच्या शिक्षणाचं काय
   शिक्षकांसाठी साने गुरुजी

Similar books:
  समाजचित्र
   नाच ग घुमा
   पडघवली
   प्रेमा तुझा रंग कसा
   झाडाझडती
   दुर्दम्य
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.