Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


अत्रारचा फास
Author: नारायण धारप
Publisher: साकेत प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~200 Pages, R200)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
जीवन खूप गुंतागुंतीचं आहे. कोणत्या क्षणी काय होईल, काही सांगता येत नाही. खरं तर आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनात अशा काही अचंबित करणार्‍या घटना घडत असतात. काय होत आहे ते आपल्याला कळण्याच्या, आपण समजून घेण्याच्या आधीच घडून गेलेलं असतं.
"हे असं कसं घडलं?'
आपण आपल्यालाच आश्र्चर्यचकित होऊन विचारतो. एकूण घटनाक्रम आपल्या तर्काच्या पलीकडे जाणारा असतो; कारण त्या घटना कल्पनेपलीकडच्या असतात. आपली विचारशक्ती जिथे संपते तिथून त्या सुरू होतात.
अत्रारचा फास हा कथासंग्रहसुद्धा अशाच रहस्यमय कथांद्वारे वाचकांना अचंबित करणारा आहे. यातील "केशवगढी', "सूड', वासना या भयकथा मानवाची विचारशक्ती स्तब्ध करणार्‍या आहेत.
अत्रारचा फास ही परिस्थितीच्या फेर्‍यात सापडून अगतिकपणे समाजप्रवाहाबाहेर वाहवत जाणार्‍या एका अतिसामान्य शिक्षकाची गोष्ट. या शिक्षकाच्या जीवनातील एक विलक्षण घटनेचे वर्णन "एक अपघात' म्हणून पोलीस केसमध्ये होईल; पण हा अपघात साधा नाही-इथे स्थळाचे, काळाचे किंवा अज्ञात शक्तीचे धोएगेदोरेही गुंतलेले आहेत!
अनेक चित्तथरारक, रोमहर्षक, अकल्पित घटनांनी भारलेला हा "अत्रारचा फास' म्हणजे रहस्य, गूढता आणि भयकथांच्या मराठी साहित्यात मोलाची भर टाकणारा भयकथासंग्रह.

Write your review for this book

Other works of नारायण धारप
   भुकेली रात्र
   माणकाचे डोळे
   ४४० चंदनवाडी
   टोळधाड
   दरवाजे

Similar books:
  कथासंग्रह
   बटाट्याची चाळ
   तार्‍यांचे बेट
   चिमणरावांचे चर्‍हाट
   अघळ पघळ
   मिरासदारी - द. मा. मिरासदारांच्या निवडक कथा
   More ...  
  गूढ
   शेरलॉक होम्सच्या साहसकथा
   शाबास, शेरलॉक होम्स!
   शेरलॉक होम्सच्या चातुर्यकथा भाग १ ते ६
   खेकडा
   सोनेरी सावल्या
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.