Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


बकासुर!
Author: रत्नाकर मतकरी
Publisher: अक्षर प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $2.74 $2.19 20% OFF ( ~75 Pages, R80)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
रत्नाकर मतकरी लिखित 'बकासुर!' हे नाटक आजच्या राजकारणात पसरलेल्या गुंडगिरीचे आणि भ्रष्टाचाराचे भेदक दर्शन घडवणारे एक परिणामकारक नाटक आहे. ते केवळ समकालिन विषयावर आधारित आहे, एवढेच नव्हे तर त्यात 'नाटक'ही भरपूर आहे.
बकासुराच्या महाभारतीय कथेचा आधार त्यासाठी नाटककाराने घेतलेला आहे. पण तरीसुध्दा 'कीचवधा'सारखे हे केवळ रूपकात्मक नाटक नाही. आजच्या वास्तव घटनेचा आणि बकासुराच्या कथानकाचा नाटककाराने उत्कृष्ट मेळ घातलेला आहे.प्रायोगिक असूनही हे नाटक अगम्य, दुर्बोध व डोक्यावरून जाणारे नाही आणि प्रचारकीही नाही. लोकजागृती निर्माण करणारे हे नाटक समाजाच्या सर्व थरातून पोचले, तर अनेक लेखांचे आणि भाषणांचे काम ते एकटेही प्रभावीपणे करू शकेल.
- कमलाकर नाडकर्णी, महाराष्ट्र टाइम्स.

Write your review for this book

Other works of रत्नाकर मतकरी
   शांततेचा आवाज
   सोनेरी सावल्या
   शब्द .. शब्द .. शब्द!
   एकदा पाहावं करून!
   मध्यरात्रीचे पडघम

Similar books:
  राजकीय
   झाडाझडती
   मराठी रियासत - खंड १ ते ८
   ताम्रपट
   मी अत्रे बोलतोय
   ५५ कोटींचे बळी
   More ...  
  नाटक
   प्रेमा तुझा रंग कसा
   लोकनायक
   उरलंसुरलं
   वयम मोठम खोटम
   सोन्याचा हंस
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.