Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


राम गणेश गडकरी
Author: माधव गडकरी
Publisher: श्रीविद्या प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $15.23 $12.18 20% OFF ( ~350 Pages, R500)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
मनोगत
गेली १५ वर्षे, वेळ उपलब्ध होईल, त्या वेळी करीत होतो, असे हे चरित्रलेखनाचे काम आज संपले आहे. राम गणेश गडकर्‍यांचे व माझे नाते नाही. ते रायगड जिल्ह्यातील, कर्जत तालुक्यातील, सांगधीचे. आमचे घराणे, नाशिक जिल्ह्यातील निफाडचे. त्यामुळे नातेवाइकाचे चरित्र लिहावयाचे या हेतूने हा खटाटोप केला नाही. त्यांचे-माझे नाते साहित्याचे. त्यांच्या पुस्तकांच्या रूपाने ते आमच्या घरात होते. माझे वडील कै. यशवंत सीताराम गडकरी यांना, त्या पिढीतील अनेकांना होते, तसे राम गणेश यांचे आकर्षण होते. ते स्वत: गडकर्‍यांच्या नाटकात काम करीत. 'एकच प्याला'तील सुधाकरराचे काम त्यांनी केले होते. त्यामुळे गडकर्‍यांच्या नाटकातील परिच्छेद पाठ म्हणून दाखविण्याचा उद्योग सुटीच्या दिवशी घरात चाले. सुधाकराची स्वगते वडिलांनी उच्चारली व माझी पाठ झाली. परंतु म्हणून हे चरित्र-लेखन केले असेही नाही.
१९५६ पासून मी पाच वर्षे नवी दिल्लीत होतो. तेथे गडकर्‍यांना उत्तम तर्‍हेने ओळखणारे मामा वरेरकर भेटले. मामी गडकर्‍यांच्या काही गोष्टी सांगत. परंतु वरेरकर खरं कमी सांगतात, अशी हवा. त्यामुळे जितक्या गंभीरपणे लक्ष द्यायला हवे होते, तितके दिले नाही. १९६७ मध्ये गोमन्तक 'चा संपादक म्हणून गोव्यात गेलो, तेव्हा गडकर्‍यांचे चरित्र लिहिण्याचा विचार खर्‍या अर्थाने मनात रुजला. १९७० ते १९८५ असा निदान १५ वर्षांचा प्रयत्न या चरित्रामागे आहे. गेली २४ वर्षे मी दैनिक वृत्तपत्रात आहे. संपादक या नात्याने वाढत गेलेला कामाचा भार वाहण्यातच माझा तीनचतुर्थांश क्रोळ गेला. त्यात माझे देशोदेशींचे दौरे, संमेलने, भाषणे, कार्यक्रमांना जाणे व चांगल्या उपक्रमांना भेटी देणे, यात माझा कितीतरी वेळ गेला. त्यामुळे सलगतेने गेली १५ वर्षे या चरित्रावर काम केले असे नाही. जे मिळत गेले ते जमवीत गेलो. गेल्या १५ वर्षांत माझी इतर निदान १० पुस्तके प्रसिद्ध झाली. परंतु ती बहुतेक वृत्तपत्राच्या कामाशी संबंधित होती. पत्रकार या नात्याने केलेले ते लेखन होते. राम गणेशांचे चरित्र हे वृत्तपत्रीय कामाशी अजिबात संबंधित नसलेले असे पुस्तक आहे.
एका दुर्दैवी माणसाचा लेखक म्हणून झालेला जीवन-प्रवास लिहिण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. एका कवीचा, नाटककाराचा, विनोदी लेखकाचा जन्म दु:खाच्या उकिरड्यावर झाला होता. तो सरस्वतीचाच पुत्र होता, जिभेवर लालित्य होते, प्रेयसीशी मुलायम भाषेत बोलण्यासाठी आवश्यक असलेली काव्यात्मकता हृदयात होती. गडकरी हे इतके मोठे कधी व नाटककार कसे झाले, कोणत्या चांगल्या-वाईट अनुभवातून झाले, कोणत्या सुखदु:खाच्या अनुभूतीतून झाले हा मध्यबिंदू ठेवून चरित्र लिहिण्याचे मी ठरविले. त्यांच्या प्रेमप्रकरणांबद्दल पुष्कळ बोलले जाई, खूप लिहिलेही गेले आहे. उगाच आड पडद्याने न लिहिता त्यांचा स्पष्ट उल्लेख करून, त्या आघातातून प्रेमाचे शाहीर गोविंदाग्रज, नाटककार गडकरी से निर्माण झाले व आपलेच चरित्र त्यांनी कवितांतून व नाटकांच्या पात्रांतून कसे सांगितले ते विस्ताराने दिले आहे. प्रेमगुपिते फोडणे हा त्यामागे उद्देश नव्हता च नाही, कारण शेवटी त्यांचे जगणे व मरणे दोन्ही * लिजेंडरी' वाटते. गडक-यांच्या जन्माला शंभर वर्षे आणि मृत्यूला ७६ वर्षे झाल्यावर व संबंधित व्यक्तीही क्षितिजापार गेल्यावर सर्व गोष्टी सुसंगतपणे दिल्या तर गडक-यांच्या सहवासात वाचकाला घेऊन जाता येईल अशा अपेक्षेत मी आहे. राम गणेश गडकरी हे माझे दैवत नाही. कारण दैवताचे पुजारी त्या दैवताचे नुकसान करतात असा माझा अनुभव आहे. साहित्यसमीक्षेचा विषय पूर्णपणे बाजूला ठेवला आहे, कारण एकीकडे ती भरपूर झालेली आहे, अजूनही चालू आहे व हे चरित्र असल्याने तो भाग बाजूला ठेवला आहे. गडक-यांचे सर्वच बरोबर होते, त्यांच्या साहित्यावर ज्यांनी कडक टीका केली, त्यांनी काही वाईट केले म्हणून त्यांचा समाचार घेण्याचाही उद्योग मी या चरित्रात केला नाही.

Write your review for this book

Other works of माधव गडकरी
   राजीव ते नरसिंह
   दृष्टिक्षेप - १
   चौफेर भाग ३
   दृष्टिक्षेप - २
   मुंबई ते मॉस्को व्हाया लंडन

Similar books:
  व्यक्तिपरिचय
   वपुर्झा
   दाद
   श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज यांच्या हृद्य आठवणी
   एक होता कार्व्हर
   कोल्हापुरी साज
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.