Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


आई तुझ्याच ठायी
Author: मंगला गोडबोले
Publisher: राजहंस प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~170 Pages, R150)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
आई...
भाषेतला सर्वात जास्त वापरला जाणारा शब्द
जीवनातलं सर्वात जास्त गौरवलं जाणारं नातं.
आई...
कोणाला दिसतो तिच्यात ईश्र्वराचा अंश
काहींना आढळतो तिच्यात माणसाच्या संस्कृतीचा सारांश.
एकूणच आईविषयी खूप काही सांगता येतं
तरीही काही ना काही बाकी राहिल्याचं जाणवून जातं.
असं हे आईविषयी, आईपणाविषयी आजवर सांगून झालेलं
आणि अजूनही सांगायचं राहिलेलं...

आईपणाइतकं गुंतागुंतीचं आणि न ओलांडण्याजोग नातं दुसरं नाही असं मनोगतात म्हणणार्‍या मंगला गोडबोले यांनी या पुस्तकात आईपणाच्या प्रक्रियेचा शोध घ्यायाचा प्रयत्न केला आहे. तेरा प्रकरणांमधून त्यांनी आई आणि मूल या नात्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पुस्तकात लेखिकेने आई होण्याची प्रक्रिया वेगवेगळ्या पद्धतीने तपासून पाहिली आहे,
त्याचबरोबर आईवर काय काय जबाबदार्‍या समाज लादत असतो आणि असे असून हाच समाज आईला मदत कशी नाकारतो,शेवटी आईच आपल्या मुलांची कशी रक्षणकर्ती असते ते विविध उदाहरणातून पटवून दिले आहे. या पुस्तकात साहित्यातील, समाजातील आणि प्रत्येकांच्या मनातील आईच्या प्रतिमेचा शोध लेखिकेने घेतला आहे. संपूर्ण पुस्तकात लेखिकेची भाषा कधी नर्मविनोदी, कधी संशोधनात्मक तर बर्‍याचवेळा लालित्यपूर्ण अशी आहे.
लेखिकेने कुठेही पंतोजीचा शिकवायचा आव आणलेला नाही पण आईची महानता आणि आईपण सांभाळताना स्त्रीची होणारी धावपळ लेखिकेने अगदी अचूकपणे दाखविली आहे. पुस्तक वाचल्यावर प्रत्येक आईला,आई होऊ पाहणार्‍या तरुणींना आणि प्रत्येक पुरुषाला आईचे वेगळपण नक्की जाणवेल आणि या पुस्तकाच्या माध्यमातून आई समजून घ्यायचा विचार तर करेल.

By Author

Write your review for this book

Other works of मंगला गोडबोले
   झुळूक
   अळवावरचे थेंब
   नवी झुळूक
   सह-वास हा सुखाचा
   खुणेची जागा

Similar books:
  कुटुंबकथा
   असा घडला सचिन
   सुमित्रा संवाद
   तारेवरची कसरत
   स्वप्नपंख
   पानगळीच्या आठवणी
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.