Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


ठुमरी
Author: उमाकांत ठोंबरे
Publisher: समाधी प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $3.77 $3.01 20% OFF ( ~137 Pages, R110)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
"वीणा" व "नवनीत" मासिकांचें संपादक म्हणून मराठी-भाषिकांना परिचित असणारे उमाकांत ठोंबरे यांचे "ठुमरी" हे पुस्तक १६वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झाले होते. हे पुस्तक म्हणजे ललित लेख संग्रह. याची नवी आवृत्ती समाधी प्रकाशनने काढली आहे. या संग्रहात ठोंबर्‍यांच्या लेखनातील नाट्यगुण, शब्दकलेतील नजाकत आविष्कृत होतांना दिसते. या संग्रहातील १८ लेखांची विभागणी ढोबळ मानाने दोन भागांत होते. एक भाग व्यक्तिचित्रांचा आणि दुसरा लहानपणांपासूनच्या आठवणींचा. "वीणा"चे संपादक म्हणून ज्या साहित्यकांशी संबंध आला, इंग्रजी वाचनाच्या आवडीतून जे प्रतिभावंत मनाला भावले त्यांची व्यक्तिचित्रे ठोंबर्‍यांनी रेखाटली आहेत. त्यांत वसंत सरवटे, शि. द. फडणीस, केशवराव कोठावळे, आचार्य अत्रे, दळवी, बल्झाक, हिचकॉक इ.ची न्यक्तिचित्रे आहेत. पण त्या व्यक्तिचित्रांपेक्षा ठोंबर्‍यांच्या बालपणच्या आणि नगरबद्दलच्या आठवणी वाचकांना अधिक आकर्षित करतात.
ठोंबरे यांची एकूण शैली मिस्किल, नाट्यमय, विनोदाचा प्रसन्न शिडकावा असलेली आहे. पण मधूनच त्यांत भासणारी सायंकाळची उदास चाहूल व असहायता ठोंबरे यांच्या मनातील बेचैनीची वाचकांना जाणीव करून देणारी आहे. विविध वैशिष्ट्ये असलेली त्यांची लेखणी थकली आहे हे त्यांचे स्वगत आपल्या मनीं खिन्नता करीत राहतं.

Write your review for this book

Other works of उमाकांत ठोंबरे
   वगैरे वगैरे...

Similar books:
  ललित
   वपुर्झा
   उरलंसुरलं
   तुमच्या माझ्यासाठी
   झुळूक
   खोगीरभरती
   More ...  
  व्यक्तिचित्र
   गणगोत
   व्यक्ती आणि वल्ली
   खिल्ली
   आपुलकी
   असा मी असामी
   More ...  
  आठवणी
   नाच ग घुमा
   आहे मनोहर तरी ...
   पुरचुंडी
   मैत्र
   जावे त्यांच्या देशा
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.