Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


एकपानी
Author: शांता शेळके
Publisher: मॅजेस्टिक प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~183 Pages, R225) Was recently Out of Print.*
Was recently Out of Print. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books.

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
`एकपानीतल्या काही लेखांची मुळे मला कुठे सापडली याचा आज मी विचार करते तेव्हा मला गंमत वाटते. उदाहरणार्थ, `पत्रे या लेखातला मजकूर मला `व्होग किंवा `बझार अशा कुठल्यातरी इंग्रजी फॅशनविषयक मासिकात अचानक सापडला. `स्पॅन मासिक माझ्याकडे येते. त्यात वाङ्मयविषयक सुरेख लेख असतात. `लेखकाचा पुनर्जन्म, `एक वेगळा संग्रह या लेखांचे विषय `स्पॅन मधल्या लेखनाने पुरवले.
कॉलेजमध्ये मी नोकरी करत होते तेव्हा आमच्या वाचनालयात येणारे `लंडन मॅगझिन हे मासिक अनेक वर्षे मी अगदी न चुकता वाचत असे. `अनुभव आणि कलाकृती हा लेख मी लिहिला तेव्हा `लंडन मॅगझिनमधल्या एका खूप जुन्या कवितेची मला अचानक आठवण झाली होती आणि तिचा एकाएकी वेगळाच अर्थ मला जाणवला होता.
अॅगाथा ख्रिस्ती ही माझी आवडती रहस्यकथा लेखिका. तिच्या `द हॉलो या रहस्यकथेतल्या एका प्रसंगातून `कलावंत या लेखामधली शिल्पकर्त्री मला भेटली. `तापसी शारदा हे माझ्या वडलांनी जमवलेल्या अनेक पुस्तकांपैकी आज माझ्या संग्रही शिल्लक असलेले एकमेव पुस्तक. त्याच्या अनुषंगाने `तापसी शारदा हा लेख मला सुचला.
फडके, खांडेकर, माडखोलकर हे माझे आणि माझ्या पिढीचे तरुण वयातले आवडते कादंबरीकार. तीच गोष्ट रविकिरण मंडळातल्या कवींची. या लेखककवींनी एके काळी मला खूप काही दिले. त्या वेळची माझी कोवळी अपक्व अभिरुची संस्कारित केली... या लेखकांच्या आणि कवींच्या मी एकेकाळी समरसून केलेल्या वाचनाचे पडसाद `एकपानीतल्या अनेक लेखांमधून उमटल्यास नवल नाही.
या विविध स्वरूपाच्या पुस्तकांनी आणि मी करत असलेल्या बर्यावाईट भरमसाट वाचनाने `एकपानीतल्या माझ्या कितीतरी लेखांना विषय पुरवले आहेत....

Write your review for this book

Other works of शांता शेळके
   तोच चंद्रमा ....
   कळ्यांचे दिवस फुलांच्या राती
   गोंदण
   रेशीमरेघा
   झोपेचा गाव

Similar books:
  लेख
   दाद
   गजाआडील दिवस
   गणगोत
   पुरचुंडी
   हसवणूक
   More ...  
  ललित
   वपुर्झा
   उरलंसुरलं
   तुमच्या माझ्यासाठी
   झुळूक
   खोगीरभरती
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.