Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


झूल
Author: भालचंद्र नेमाडे
Publisher: पॉप्युलर प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $6.39 $5.11 20% OFF ( ~300 Pages, R225) Was recently Out of Print.*
Was recently Out of Print. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books.

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
माणूस रोजचे जीवन वेगवेगळ्या पद्धतीने जगत असतो. त्यातून त्याचे स्वत:चे अस्तित्व जपायचा प्रयत्न करीत असतो. पण असे करताना कधी पदरी निराशाही येते. चांगदेव पाटील या बुद्धिमानी व निकोप आयुष्य जगण्याची आस असलेल्या तरुणाच्या कथेतून भालचंद्र नेमाडे यांनी माणसाच्या आयुष्यातील विविध कंगोरे झूलमधून दाखविले आहेत.
प्रा. भोळे यांच्यापासून कथेला सुरवात होते. आईचे क्रियाकर्म उरकून नोकरीच्या ठिकाणी जाताना चांगदेव पाटील या तत्त्ववादी व त्यांच्यात कॉलेजमध्ये रुजू होण्यासाठी निघालेल्या तरुणाची ओळख होते. पुढे चांगदेवला भोळे सर्व प्रकारची मदत करतात. चांगदेवचे दिवस देसाई, चांगला देशपांडे, चिपळूणकर, गोपाळ देशपांडे आदींच्या साथीत जायला लागतात. कॉलेजमधील वरिष्ठांच्या मीटिंग, राजकारण, जातीपातीवरून चालणारी चर्चा दिवसभर काम यात तो दमून जात असते. पण पर्यटकांना गाव दाखविण्यासाठी आलेल्या राजेश्वरीची साथ त्याच्या मनाला उभारी देत असते. ती गेल्यानंतर त्याचे नेहमीचे जीवन सुरू होते. आयुष्यात प्रत्येक प्रसंगात वेगळी झूल घेण्याचा दबाव, काही प्रसंगामुळे वाढलेली बेचैनी यातून एक दिवस तो मुक्ती मिळवितो आणि सृष्टीतत्त्वाशी संबंध जोडतो. या कथेत जीवनाचे सर्व रंग भरले आहेत. म्हणूनच वास्तवतेशी ती जवळीक साधते.
- मंजूषा कुलकर्णी, ई-सकाळ ३१ ऑगस्ट २०१५

Other Links:

Write your review for this book

Other works of भालचंद्र नेमाडे
   कोसला
   हूल
   बिढार
   हिंदू - जगण्याची समृद्ध अडगळ
   साहित्याची भाषा

Similar books:
  कादंबरी
   श्रीमान योगी
   मृत्युंजय
   शोध महात्मा गांधींचा - भाग १ आणि २
   स्वामी
   तुंबाडचे खोत - खंड पहिला
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.