Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


हुमान
Author: सावित्री जगदाळे
Publisher: दिलीपराज प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $6.7 $5.36 20% OFF ( ~170 Pages, R220)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
हुमान हा सावित्री जगदाळे यांचा नवा कवितासंग्रह त्यांच्या समृद्ध व्यक्तिमत्त्वाचा आविष्कार करणारा तर आहेच, पण मराठी कवितेमध्ये मोलाची भर घालणारा आहे.
सावित्री जगदाळे यांची कविता स्त्रीचे भावविश्व प्रकट करणारी असली, तरी त्यांची दृष्टी पारंपरिक नाही. स्पर्शाच्या खुमारीपासून स्त्री-पुरुष संबंधांतील अनेक ताणतणाव त्या प्रकट करतात. त्या सार्‍याच अनुभवाकडे त्या "बाई"च्या नजरेने पाहतात. म्हणूनच स्त्री-पुरुष नात्यातील गुंतागुंतही त्या प्रकट करू शकल्या आहेत. हजारो वर्षाच्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने स्त्रीचा कॉम्प्युटर करून टाकला आहे. त्यामुळे बाई एक रिमोट होऊन गेलेली आहे. हे सांगण्याचे धाडसही त्यांच्यात आहे. माहेर सुटलेले आणि सासरही पुरेसे जवळ करीत नाही, त्या पुरुषाच्या जीवावर सासरी यायचे; तोही सारे संसारसुख उपभोगून साळसूद चतुराईने तिचे स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व नाकारून तिला गुलाम करतो, अशी एक दुखरी जाणीव त्यांच्या कवितेतून सतत व्यक्त होत राहते.
एकूणच स्त्री जीवनाचा कोंडमारा आणि कुचंबणा तर त्या प्रकट करतातच, पण एकूण समाजव्यवस्थेतील अंतर्विरोधही त्या मुक्रर करतात. एकंदरीत मानवी जीवनातील दु:ख प्रकट करणे, हा त्यांचा स्थायि भाव आहे.
दु:खाने वेढलेल्या या परिस्थितीमध्ये कवयित्रीकडे दोन आश्रयस्थाने आहेत. एक म्हणजे, "मनसोबती" असणारा विठ्ठल आणि दुसरे म्हणजे, कविता, कवितेमध्ये त्या पुरतातही आणि उरतातही. त्यासाठी त्या शब्दांची चाकरी करायलाही तयार होतात. म्हणूनच अल्पाक्षरी असणारी त्यांची कविता अर्थाची विविध वलये प्रकट करीत विलक्षण प्रत्ययकारी होऊन जाते.

Write your review for this book


Similar books:
  गीत
   रंग माझा वेगळा
   विशाखा
   पु. शि. रेगे यांची निवडक कविता
   मर्ढेकरांची कविता
   चांदणवेल
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.