Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


संपूर्ण महाभारत खंड १ ते ८
Author: भालबा केळकर
Publisher: वरदा प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $182.8 $146.24 20% OFF ( ~5700 Pages, R6000)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
महाभारत - जटिल मानवी स्वभावाचे उद्बोधक चित्रण
महाभारत हे विकसित होत गेलेले, 'जय' नावाच्या व्यासलिखित इतिहासाचे महाकाव्यरूप आहे. हा इतिहास वैशंपायनांनी 'भारत' रूपात जनमेजयास सांगितला आणि सौतीने 'महाभारत' स्वरूपात विकसित करून पुनर्लिखित केला. सर्वसामान्यत: मान्य असा हा क्रम आहे. या इतिहासाची महानता त्याच्या महाकाव्य रूपातच आहे. डब्ल्यू. सी. स्मिथ हा पाश्चात्य विद्वानच असे म्हणतो, 'मस्ट नॉट ए ग्रेट हिस्टरी बी ऑलवेज अॅन एपिक ?' म्हणजे, ' जो इतिहास महाकाव्यरूपात परिणत होतो तो इतिहास महानच म्हणायला पाहिजे.' मनुष्याने जीवनात सद्गुणांच्या, सदवृत्तीच्या व सत्कर्माच्या अंतिम विजयासाठी आणि सद्धर्म प्रस्थापनेसाठी आपल्या ध्येयवादाला व्यवहार वादाचा डोळसपणा देऊन, सद्धर्माची कास न सोडता वाटचाल केली पाहिजे आणि सद्गुणांचा विजय हे साध्य मनात जपून ठेवून ते प्रस्थापित केले पाहिजे. यासाठी मार्गदर्शक म्हणूनच महर्षी कृष्णद्वैपायन व्यासांनी हा इतिहास महाकाव्य रूपात लाक्षणिक अर्वाची जाण देऊन समाज- प्रबोधनासाठी जगाला सादर केला. महाभारतात काय आहे, हे विचारण्यापेक्षा, काय नाही असा प्रश्न करणे जास्त सोपे आहे. म्हणूनच व्यासोच्छिष्टं जगत सर्वं ' असेच सतत म्हटले गेले आहे. या ग्रंथाच्या सर्वंकष त्रिकालाबाधित महत्तेबद्दल आर्यधर्मप्रसाराचे महान कार्य करणारे स्वामी विवेकानंद म्हणतात, 'महाभारत हा एक विश्वकोश आहे. प्राचीन आर्यांचे जीवन आणि व्यावहारिक तत्त्वज्ञान यांचे उद्बोधक निवेदन आहे. मानवतेने अद्यापही जिच्या साधनेसाठी तीव्र इच्छा बाळगावी आणि अविरत प्रयत्न करावेत, अशा उदात्त संस्कृतीचे प्रत्ययकारी चित्रण आहे. म्हणूनच रिष्टरसारखा मान्यवर पाश्चात्य विद्वानही म्हणतो, 'धर्माप्रमाणेच इतिहासही सर्वंकष ज्ञान आणि सामर्थ्य यांचा
सुंदर व उद्बोधक समन्वय असतो. महाभारत या अद्वितीय ग्रंथाचे महानत्व असेच आहे.
-- भालबा केळकर
खंड १- आदिपर्व आणि सभापर्व, खंड २- वनपर्व, खंड ३ - विराटपर्व आणि उद्योगपर्व, खंड-४ - भीष्मपर्व आणि द्रोणपर्व, खंड ५ - कर्णपर्व, शल्यपर्व, सौप्तिकपर्व आणि स्त्रीपर्व, खंड ६ - शांतिपर्व, खंड ७ - अनुशासनपर्व, अश्वमेधिकपर्व, अनुगीतापर्व, आश्रमवासिकपर्व, पुत्रदर्शनपर्व, मौसलपर्व, महाप्रस्थानिकपर्व आणि स्वर्गारोहणपर्व, खंड ८- उपसंहार.

Reader Comments:

vikas kadam writes on Sat Nov 10 14:13:19 2018:
Nice boOk

Ganesh Yashwant Patil writes on Sun Jun 19 11:04:29 2016:
My Like Read the Mahabharat Books

Write your review for this book

Other works of भालबा केळकर
   शेरलॉक होम्सच्या चातुर्यकथा भाग १ ते ६
   प्राचीन भारतीय शास्त्रज्ञ आणि संशोधक

Similar books:
  पौराणिक
   मृत्युंजय
   युगांत
   वेदातील गोष्टी - भाग १ व २
   कौंतेय
   मृत्युंजय (नाटक)
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.