Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


सुभाषितरत्नभाण्डागार
Author: संपादित
Publisher: केशव भिकाजी ढवळे
Add to Shopping Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~200 Pages, R200)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
संसारविषवृक्षस्य द्वे फले ह्यमृतोपमे |
सुभाषितरसास्वाद: सज्जनै: सह संगति: | |
म्हणजेच, या संसाररूपी विषवृक्षाला दोनच अमृतफळे आहेत - सुभाषितांचा रसास्वाद आणि सज्जनांची संगती! कमीत कमी शब्दात आशयगर्भ प्रस्तुती आणि तीही काव्यात्मक स्वरूपात म्हणजेच सुभाषित. संस्कृत भाषेत अशा सुभाषितांचे प्रचंड मोठे आणि समृद्ध भांडार आहे. परंतु आज संस्कृतच्या भीतीपोटी आपण सुभाषितांच्या वाटेला सहसा जात नाही. नेमकी हीच अडचण केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशनाने एक सुबक पुस्तक काढून दूर केली आहे.
आपल्या नित्याच्या व्यवहारात उपयोगी पडतील अशी, दैनंदिन जीवनातील समस्यांवर मात करण्यासाठी बल देतील आणि कधी हास्याचे कारंजे फुलवतील अशी निवडक १०५८ सुभाषिते त्यांच्या सरल अशा मराठी अर्थासकट दिली आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही सुभाषिते सामान्यनीति या प्रकरणाखाली येणारी असल्याने मानवी स्वभावविशेष, वस्तूंचे गुणधर्म, धन, विद्या, शत्रू, नातेसंबंध, मैत्री, यश, चारित्र्य अशा सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यातील गोष्टींशी संबंधित आहेत.
संस्कृत अभ्यासकांना, शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना तर हा मेवाच आहे. सामान्य वाचकाला सुद्धा मराठीत दिलेल्या अर्थामुळे या पुस्तकाचा खूप उपयोग आहे. सरोजा भाटे यांनी परिश्रमपूर्वक सर्व सुभाषितांचे ओघवत्या व सरल मराठी भाषेत भाषांतर केले आहे. या सर्व गोष्टींव्यतिरिक्त सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वच्या सर्व १०५८ सुभाषितांची अकारविल्हे यादीच त्यांच्या पृष्ठक्रमांकासकट दिली आहे; जेणेकरून संदर्भासाठी चुटकीसरशी सुभाषित शोधता येईल.
स्वच्छ व सुबक छपाई, डोळ्यांना सुखदायी अशा आकाराचा टाइप, शुद्ध संस्कृत आणि रसाळ भाषांतर असा हा अमृतघट श्री. उमेश कोचरेकरांच्या सहकार्याने ढवळे प्रकाशनाने केवळ २०० रुपयांना उपलब्ध करून दिला आहे.

Write your review for this book

Other works of संपादित
   उपक्रम : वेचक - वेधक
   शकुनपत्रे
   प्रिय शांताबाई
   करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी- माझं कुलदैवत
   निवडक चिन्ह

Similar books:
  वैद्यक
   माणूस चुका का करतो
   गुणकारी आहार
   वंशवेल
   एच. आय. व्ही आणि एड्स
   ब्रेन टॉनिक
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.