Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


पडघवली
Author: गो. नी. दांडेकर
Publisher: मृण्मयी प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $7.92 $6.33 20% OFF ( ~260 Pages, R260)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
"'पडघवली' ही 'कादंबरी' नव्हे; ते एका नष्ट होऊ घातलेल्या खेड्याचे शब्दचित्र आहे.

कारखाने आणि उद्योगधंदे यांचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे खेड्यातील नवसर्जनशील मनुष्यशक्तीचे शहरात जे विलीनीकरण होत आहे, ते भयानक आणि विचारी माणसाला चिंतित करणारे आहे. 'पडघवली' या सर्व मरगळ आलेल्या खेड्यांची प्रतिनिधी आहे.

देवाच्या दयेने अर्धा-अधिक भारत भटकलो आहे. विशेषत: त्यातली खेडी अगदी जवळून पाहिली आहेत. प्राचीन समाजव्यवस्था ढासळली आहे. सगळ्याच ग्रामसंस्था उध्वस्थ झाल्या आहेत. पूर्वपरंपरेने चालत आलेले व्यवसाय तिथेच सोडून माणसे नवनवीन व्यवसायांचे मनोरे आपल्या दुबळ्याशा हातांवर पेलू पाहत आहेत. हे इष्ट की अनिष्ट हे मला माहित नाही. पण प्राचीन समाजव्यवस्थेवर हे जे वादळ कोसळले आहे त्याचा साक्षी होऊन मी व्यथित मनाने ही पडझड प्रत्यक्ष अनुभवली आहे.

यावरचा उपाय काय? ही परंपरागत समाजव्यवस्था आणि ग्रामव्यवस्था मोडून तिच्या जागी एखादी नवी व्यवस्था होणार आहे की काय? ती कशी असेल? आजचे सर्व संकेत त्या व्यवस्थेत पाळले जातील, की नवीन निर्माण केले जातील? की ती संकेतशून्य असेल? हे असेच आणि यांसारखेच दुसरे अनेक प्रश्न मला छळीत असतात. मात्र त्यांचे उत्तर मला सापडत नाही.

'पडघवली' हे शब्दचित्र अशा व्यतिथ मनोभूमीतून निर्माण झालेले आहे. हे वाचून वाचक काय करतील? कदाचित बरे म्हणतील; कदाचित वाईट म्हणतील. पण मला या स्तुतीपेक्षा किंवा निंदेपेक्षा वाचकांपासून जी अपेक्षा आहे, ती अशी -
त्यांचे लक्ष आपल्या त्या जीर्णशीर्ण कोसळू पहाणार्‍या खेड्यातील घरकुलांकडे वळावे. कदाचित अपेक्षा पुरी होईल; कदाचित होणारही नाही."

Reader Comments:

गजानन भागवत writes on Thu Feb 21 17:13:20 2019:
हे सर्व आपण जगतो आहोत आणि हे पाहणारी हे शेवटची पिढी आपण जुने नवे सर्व पाहत मोठे झालो आहोत

Gokul shantaram shinde writes on Mon Feb 18 10:04:09 2019:
Book are very nice

Write your review for this book

Other works of गो. नी. दांडेकर
   मोगरा फुलला
   पवनाकाठचा धोंडी
   शितू
   जैत रे जैत
   मृण्मयी

Similar books:
  कादंबरी
   श्रीमान योगी
   मृत्युंजय
   शोध महात्मा गांधींचा - भाग १ आणि २
   स्वामी
   तुंबाडचे खोत - खंड पहिला
   More ...  
  समाजचित्र
   नाच ग घुमा
   प्रेमा तुझा रंग कसा
   धग
   झाडाझडती
   एक झाड आणि दोन पक्षी
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.