Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


झुंज
Author: ना. सं. इनामदार
Publisher: कॉंटिनेंटल प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $19.8 $15.84 20% OFF ( ~620 Pages, R650)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
भारतीय नेपोलियन असं ज्याचं वर्णन करावं असा यशवंतराव होळकर ही मराठी इतिहासानं राष्ट्राला दिलेली देणगी आहे. पण मतामतांच्या गलबत्यात, जातीजातींच्या द्वेषात आणि मुख्यत: आमच्या ऐतिहासिक पुरुषांबद्दलच्या उदासिनपणात ही तेजस्वी व्यक्तीरेखा हरवून गेलेली होती. हातांचा उपयोग परक्या धन्यांच्या समोर मुजरे करण्यासाठी ज्या काळांत लोक करीत होते त्या काळात समर्थपणे समशेर पेलून तिच्या टोकानं इंग्रजांना आव्हान देणारा यशवंत राणाजी हजारो अश्वदळाचा सेनापती. समशेरीप्रमाणच मुत्सद्देगिरीची ही तलवार चालवणारा राजकारणी. पण त्याच्या उरी एक शल्य होतं. स्वामिनिष्ठेचा एक पारंपारिक पगडा असलेल्या त्या दीडशे वर्षांपूर्वीच्या काळात हा माणूस पेशव्यांनी आपल्याला माळव्याची सुभेदारी अधिकृतपणे द्यावी, त्यांच्या हातून मानाची वस्त्रं मिळावीत म्हणून धन्याच्या पायाशी धरणं धरून बसला. पण त्याला मिळाली उपेक्षा, अवहेलना आणि अपमान. एक उमदं जीवनपुष्प चुरगळलं गेलं.
श्रृंगार आणि वीररसानं ओलीचिंब झालेली यशवंतराव होळकराची शोकांतिका म्हणजेच झुंज.

Reader Comments:

chandrashekhar sabe writes on Wed Jan 25 05:51:42 2017:
Superb Description on Yahswantrao holkar! Neopolian of India...! Great personality!

Write your review for this book

Other works of ना. सं. इनामदार
   राऊ
   झेप
   राजेश्री
   शहेनशहा
   मंत्रावेगळा

Similar books:
  कादंबरी
   श्रीमान योगी
   मृत्युंजय
   शोध महात्मा गांधींचा - भाग १ आणि २
   स्वामी
   तुंबाडचे खोत - खंड पहिला
   More ...  
  ऐतिहासिक
   राजा शिवछत्रपति
   लक्ष्यवेध
   अब्राहम लिंकन
   रणांगण (नाटक)
   तुका म्हणे आता
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.