Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


मराठी कादंबरी : आशय आणि आविष्कार
Author: दत्ता घोलप
Publisher: अक्षरवाङ्मय प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~170 Pages, R200)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
कादंबरीतील आशयाविष्काराचे नाते हे समाजसंस्कृतीशी निगडित असते. या दृष्टिकोणाधारे डॉ. दत्ता घोलप यांनी मराठी कादंबरीस्वरूपाचा विचार मराठी कादंबरी : आशय आणि आविष्कार' या ग्रंथात मांडला आहे. मराठी कादंबरी ही महाराष्ट्रीय समाजाची निर्मिती आहे. तसेच ती इथल्या सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितीतून आकाराला आली आहे. वास्तववाद, देशीयता, आधुनिक-उत्तराधुनिक आणि जागतिकीकरण प्रभावित स्मृतिभ्रंश काळाचे आलेखन त्यांनी कादंबरीस्वरूपात शोधले आहे. बहुसांस्कृतिक दाबातून निर्मिलेल्या कादंबरीधारांचे स्रोत उलगडून दाखविण्याचा हा प्रयत्न आहे. लेखकाचा प्रभावसंबंध, साहित्य-संस्कृतिसंबंध व मराठी कादंबरीतील प्रयोगशीलतेसंबंधी त्यांनी नोंदवलेली निरीक्षणेही महत्त्वाची आहेत. यादृष्टीने त्यांनी भालचंद्र नेमाडे आणि समकालीन कादंब-यांची फलश्रुती शोधली आहे. मराठी कादंबरीची रूपघडण आणि समाज यातल्या परस्परसंबंधाचा घेतलेला शोधही तितकाच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे,
उत्तरार्धात काही कादंब-यांधारे समाज आणि साहित्यातल्या अंत:संबंधांचा शोध घेतला आहे. कादंबरीतून प्रकटणारा समाजावकाश समजून घेण्याचा हा प्रयत्न प्रगल्भ स्वरूपाचा आहे. लेखकाचा संवेदनस्वभाव, लेखनवैशिष्ट्ये, संहितांचे सूक्ष्म वाचनपुनर्वाचन, आकलन अन्वयार्थासंबंधी त्यांनी नोंदवलेली निरीक्षणे मर्मज्ञ स्वरूपाची आहेत. त्यातून कादंबरीतील आशयाविष्काराची गुणसमृद्धी आणि सौंदर्यनिर्माणक परिकल्पनांची सामर्थ्यस्थळे उलगडून दाखविली आहेत. तर्कसुसंगत विचारदृष्टी, निश्चित प्रमेयकल्पना. संहितावाचनाची खुली दृष्टी यामुळे समाज आणि कादंबरी सहसंबंधांतल्या नात्यांचा हा शोध वैशिष्ट्यपूर्ण ठरतो. समकालीन मराठी समीक्षेतून हरवत चाललेल्या गंभीर समीक्षालेखनाच्या पार्श्वभूमीवर या लेखनाचे मोल निश्चितच मोठे आहे.
-- प्रा. रणधीर शिंदे

Maharashtra Times Review

Write your review for this book


Similar books:
  समीक्षा
   रसिकहो!
   सर्व सुर्वे
   दुनिया तुला विसरेल!
   धार आणि काठ
   बहिणाबाई चौधरी एक चिंतन
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.