Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


आजची समाजरचना, तिचे स्वरूप आणि पुनर्बांधणी
Author: भवरलाल जैन
Publisher: ग्रंथाली प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $3.42 $2.73 20% OFF ( ~87 Pages, R100)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Review courtesy of Maharashtra Times:
२९एप्रिल२००१
कोंडी आणि परिवर्तन
- अनिल डोंगरे

निरनिराळया देशांमधील समाजांनी सुरळीत कारभारासाठी कामकाजाची व्यवस्था निर्माण केली
ती चार पद्धतींनी. कार्यकारिणी, विधिव्यवस्था, न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक व्यवस्था या त्या
चार व्यवस्था. स्वातंत्र्यानंतर या चारही प्रणालींचे अवमूल्यन तर झालेच; पण अशा अध:पतनाचे
प्रतिबिंबही समाजात उमटल्याचे दिसते. आजचे चित्र तर असे आहे; मग उद्याचे चित्र कसे
असेल आणि नव्या समाजाच्या पुनर्बांधणीसाठी काय करावे लागेल याच्या उपाययोजनेची चर्चा
करणारे उद्योगपती भवरलाल जैन यांचे ‘आजची समाजरचना, तिचे स्वरूप व पुनर्बांधणी’ हे
नवे पुस्तक म्हणूनच स्वागतार्ह आहे. राजकारण, गुन्हेगारीकरण, प्रशासनाची असहायता,
न्यायव्यवस्थेची अगतिकता, निवडणूक व्यवस्थेची हतबलता या सार्‍यांत जनमानसाची जी कोंडी
झाली, त्याचे सर्वस्पर्शी चित्रण या पुस्तकात आहे. पुस्तकाच्या उत्तरार्धात सामाजिक परिवर्तनाचा
व त्यावर सुचविलेल्या उपाययोजनांचा विचार केला आहे. समाजरचना पोखरणार्‍या व्याधी
कोणत्या, त्यावर मात करण्यासाठी काय करता येईल, याचे विवेचन लेखकाने केले आहे.
समाजात सत्ता कशा निर्माण होतात आणि शोषितांचे वर्गही कसे तयार होतात, यावरही झगझगीत
प्रकाश टाकला आहे.

Write your review for this book

Other works of भवरलाल जैन
   जैन हिल्सवरील जागरण
   उमलले संवाद भाग १ व २
   ती आणि मी

Similar books:
  समाजचित्र
   नाच ग घुमा
   प्रेमा तुझा रंग कसा
   धग
   झाडाझडती
   एक झाड आणि दोन पक्षी
   More ...  
  शैक्षणिक
   मुस्लिम मनाचा शोध
   उद्यमशलाका
   यमुनापर्यटन
   धार आणि काठ
   भाषणरंग: व्यासपीठ आणि रंगपीठ
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.