Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


नोटेशनसह आवडती गाणी
Author: चंद्रकांत साने
Publisher: नितीन प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $7.61 $6.08 20% OFF ( ~210 Pages, R250)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
ज्या कलाकारांचा हात पेटीवर साधारण बसलेला आहे अशांसाठी खालील गाण्यांचे (१) सोपे, (२) मध्यम अवघड व (३) अवघड असे तीन भाग केले आहेत. वादक कलाकाराने प्रगतीनुसार टप्याटप्याने ही गाणी बसविण्याचा प्रयत्न करावा.
गीतांची अनुक्रमणिका
(१) सोपी गाणी सिने गीते
बुगडी माझी सांडली गं, आशा भोसले
लटपट लटपट, लता मंगेशकर
सख्या रे घायाळ मी हरिणी, लता मंगेशकर
माळ्याच्या मळ्यामंदी कोण ग उभी, उषा मंगेशकर, जयवंत कुलकर्णी
तुझ्या उसाला लागलं कोल्हा, सुलोचना चव्हाण
दाजीबा हे वागणं बरं नव्ह, उषा मंगेशकर
मला लागली कुणाची उचकी, उषा मंगेशकर
रेशमाच्या रेघांनी, आशा भोसले
विठू माऊली तू, सुधीर फडके
विठ्ठला तू वेडा कुंभार, सुधीर फडके
फिटे अंधाराचे जाळे, सुधीर फडके, आशा भोसले
दिस जातील दिस येतील, आशा भोसले, सुरेश वाडकर
संथ वाहते कृष्णामाई, सुधीर फडके
मामाच्या गावाला जाऊया, आशा भोसले
अखेरचे येतील माझ्या ओठी, अरूण दाते
घट डोईवर घट कमरेवर, लता मंगाकर
(२) मध्यम अवघड गीते सिनेगीते
तुम्हावर केली मी मर्जी बहाल, उषा मंगेशकर
दे रे कान्हा चोळी अन लुगडी, लता मंगेशकर
बाई मी विकत घेतला शाम, सुधीर फडके, आशा भोसले
या डोळ्यांची दोन पाखरे, आशा भोसले
बाई माझी करंगळी मोडली, आशा भोसले भावगीते
मेंदीच्या पानावर, लता मंगेशकर
झुलवू नको हिंदोळा, माणिक वर्मा
या जन्मावर या जगण्यावर, अरूण दाते
सांज ये गोकूळी, आशा भोसले
प्रणय गीते
रूपेरी वाळूत, आशा भोसले
शारद सुंदर, आशा भोसले
माघाची थंडी, रंजना जोगळेकर
तरूण आहे रात्र अजुनी, आशा भोसले
लपविलास तू हिरवा चाफा, मालती पांडे
त्या चित्त चोरट्याला, माणिक वर्मा
(३) अवघड गाणी भावगीते
स्वरगंगेच्या काठावरती, अरुण दाते
हात तुझा हातात, अरुण दाते, सुधा मल्होत्रा
वाजवी मुरली, माणिक वर्मा
आनंदी आनंद गडे, लता मंगेशकर
काटा रुते कुणाला, पं. जितेंद्र अभिषेकी
मागे उभा मंगेश, आशा भोसले ३
चांदणे शिंपीत जाशी, आशा भोसले
तेजो निधी लोहगोल, वसंतराव देशपांडे
जय शारदे वागेश्वरी, आशा भोसले नाट्य गीते
घेई छंद मकरंद, पं. जितेंद्र अभिषेकी
प्रिये पहा रात्रीचा समय, छोटा गंधर्व
देवा घरचे ज्ञात कुणाला, रामदास कामत
छळी जीवा दैवगती, छोटा गंधर्व
गुंतता हृदय हे, रामदास कामत
बोला अमृत बोला, ज्योस्ना भोळे

Write your review for this book

Other works of चंद्रकांत साने
   बाबूजींची नोटेशनसह गाणी

Similar books:
  गीत
   तृणपर्णे
   स्वातंत्र्योत्तर मराठी कविता (१९६१-८०)
   बोरकरांची समग्र कविता खंड २
   कोरडे नक्षत्र
   रानातल्या कविता
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.