Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


माणसं!
Author: अनिल अवचट
Publisher: मौज प्रकाशन
Add to Shopping Cart
Price: $4.31 $3.44 20% OFF ( ~180 Pages, R125)*
Reaches you in 4 to 5 weeks. We do not carry inventory. Availability status of Marathi books is always fluid. We promptly post refund for OutOfPrint books. (More options)

* Price does not include shipping charge. It is calculated for the the full order.

Note: Because of lack of uptodate information, certain books could be out of print or unavailable. In such case, the cost for those books will be refunded in full to you.


Synopsis:
"... ह्या ग्रंथात डोंबारी, कोल्हाटी, मदारी, फासेपारधी अशा अनेक सर्वथा दुर्लक्षित जमातींच्या जीवनाचा वेध घेण्याचा जो प्रयत्ना केलेला आहे तो मला प्रशंसनीय वाटतो. त्यांच्या जीवनातले बारीकसारीक तपशील तुम्ही टिपलेले दिसतात आणि तेदेखील इतक्या सह्रदयेने टिपलेले आहेत की त्यांच्या जीवनात खोलवर न उतरलेल्या लेखकाला ते शक्यच झाले नसते. गावगडयातील कारूनारू व अलुतेबलुतेदारांपलिकडच्या ह्या जमाती होत. त्यांच्या अस्तित्वामुळे भारतीय समाजाच्या बहुरंगी गोधडीत आणखी काही वेगळ्याच रंगांचे तुकडे जोडले जाऊन ती कदाचित वरकरणी तरी अधिक आकर्षक बनत चालल्याचा भास होत असेल. पण मला मात्र ह्या रंगीबेरंगी चिंध्या लवकरात लवकर नष्ट व्हाव्यात असे वाटते. समाजाच्या ऐन प्रवाहात हे सामाजिक लेंड-ओहोळ जलदीने एकरूप होतील तर फार बरे होईल. आणि होणार आहे तसेच. त्यांना वेगळे ठेवून कोणी वाचवू शकणार नाही. ज्या संदर्भात ते निर्माण झाले ते संदर्भच शून्यार्थ झालेले असताना जसे भिक्षुक, क्रम-जटा-घनपाठी गेले, जशी धनुर्विद्या व तिच्या अनुषंगाने आलेली हत्यारे-अवजारे गेली, तसेच हे नाडेभोरपी, फासेपारधी, डमरूवाले, वासुदेव-सगळे जाणार. त्यांच्या बालबच्च्यांना आपण ह्याची जाणीव करून दिली पाहिजे की काही नवे कसब, नवे हुन्नर शिका. कारण ह्या पिढीजात धंद्याच्या फुटक्या भोपळ्याच्या सांगडीवर बसून हा संसार-सागर यानंतर तुम्हांला पार करता येणार नाही. मला पुष्कळदा वाटत असते की आपण ह्या जमातींबद्दल अनेक वेळा जे चविष्टपणे लिहीत असतो त्यामुळे त्या बिचार्‍यांची फसवणूक तर होत नसेल ना? त्यांचे जिणे खरोखरच फार भकास, मद्दड व लाचार असे असते. आपल्यापैकी कोणी तसे जीवन महिना-पंधरा दिवससुद्धा जगण्यास तयार होणार नाही. जसे जात्यावरच्या ओव्यांची प्रशंसा करणे वेगळे आणि जाते ओढणे वेगळे, तसे हे! मला तुमचे सगळेच लेख आवडले. तुमच्या भाषेत मनाला चटका बसेल अशी धग आहे. वाचकाला बरोबर ओढून नेईल असा तिचा ओघ आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तिच्यापाशी परदु:ख पाहून गहिवरणारे मन आहे. समाजातील सांदीकोपर्‍यांत पडून राहिलेल्या अनेक जाती, जमाती व मानवसमूह यांचे तुम्ही मराठी वाचकाला प्रथमच दर्शन घडवीत आहात आणि त्यांच्या समस्यांचे स्वरूप समजावून सांगता आहात याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद."

Write your review for this book

Other works of अनिल अवचट
   पूर्णिया
   आप्त
   कार्यरत
   मोर
   धार्मिक

Similar books:
  लेख
   दाद
   गजाआडील दिवस
   गणगोत
   पुरचुंडी
   हसवणूक
   More ...  
  समाजचित्र
   नाच ग घुमा
   प्रेमा तुझा रंग कसा
   धग
   झाडाझडती
   एक झाड आणि दोन पक्षी
   More ...  

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.