Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


  • Subject: कोश
मराठी-इंग्रजी शब्दकोश (वरदा)   by   ह. अ. भावे Add to Cart
Price: $10.87 $8.69 20% OFF ( ~510 Pages, R300),   
संपादक: ह. अ. भावेया शब्दकोशात एकंदर २५,३११ मराठी शब्दांचे ...
विस्तारित शब्दरत्नाकर (लहान टाईपातील)   by   ह. अ. भावे Add to Cart
Price: $17.74 $14.19 20% OFF ( ~832 Pages, R200),   
ह्या शब्दकोशात ६०,५५९ मराठी शब्दांचे मराठीतच अर्थ दिलेले आहेत ...
विस्तारित शब्दरत्नाकर   by   वा. गो. आपटे Add to Cart
Price: $16.72 $13.37 20% OFF ( ~784 Pages, R350),   
ह्या शब्दकोशात ६०,५५९ मराठी शब्दांचे मराठीतच अर्थ दिलेले आहेत ...
गझल दर्पण   by   विनय वाईकर Add to Cart
Price: $7.61 $6.08 20% OFF ( ~250 Pages, R250),   
"प्रस्तुत ग्रंथ म्हणजे उर्दू गझल शायरीचे नवनीतच म्हणा ना ! त्यात न ...
आइना-ए-गझल   by   विनय वाईकर Add to Cart
Price: $13.71 $10.96 20% OFF ( ~255 Pages, R450),   
डॉ. सानी व डॉ. विनय वाईकर यांनी संपादित केलेला हा नुसता शब्दकोS ...
श्रीसमर्थ रामदास वाङ्मय शब्दार्थ संदर्भ कोश   by   मु. श्री. कानडे Add to Cart
Price: $15.23 $12.18 20% OFF ( ~500 Pages, R500),   
मनाचे श्लोक व दासबोधाबाहेर समर्थाची जवळजवळ २१००० ओव्यांची ग ...
शिल्पकार चरित्रकोश : साहित्य   by   संपादित Add to Cart
Price: $27.42 $21.93 20% OFF ( ~750 Pages, R900),   
आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण शब्दांकित करणारा शिल्पकार चरि ...
बृहन्महाराष्टृ परिचय सूची   by   सूर्यकांत कुलकर्णी Add to Cart
Price: $4.31 $3.44 20% OFF ( ~180 Pages, R130),   
बृहन्महाराष्टृ मंडळामध्ये अनेक वर्षे निरलसपणे काम करणार्‍या ...
मराठी चित्रपट संगीतकार कोश   by   मधू पोतदार Add to Cart
Price: $9.14 $7.31 20% OFF ( ~326 Pages, R300),   
ई-सकाळ ६ मे २०१२ ...विविध कलावंतांची चरित्रे लिहिणारे लेखक मधू ...
शालेय संस्कृत शब्दकोश   by   संपादित Add to Cart
Price: $7.61 $6.08 20% OFF ( ~290 Pages, R250),   
मराठी व इंग्रजी अर्थासह. ...
संतसाहित्य कथासंदर्भकोश   by   मा. ना. आचार्य Add to Cart
Price: $7.61 $6.08 20% OFF ( ~210 Pages, R250),   
या कोशामुळे संतसाहित्यातील विविध संदर्भांविषयी कुतूहल असणार्‍या ...
वाक्यकोश मराठी इंग्रजी व्यावहारिक भाग २   by   वामन के. लेले Add to Cart
Price: $16.75 $13.4 20% OFF ( ~585 Pages, R550),   
मराठी भाषेला अपरिचित असलेली "फ्रेसल वर्ब" ही संकल्पना इंग्रजी भ ...
मुंबईतील गुन्हेगारीचा एन्सायक्लोपीडिया   by   प्रभाकर पवार Add to Cart
Price: $7.89 $6.31 20% OFF ( ~370 Pages, R200),   
बातमीपलीकडची बातमी पवार यांनी ओघवत्या शैलीत मांडली आहे. अंडर ...
समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्दकोश   by   संपादित Add to Cart
Price: $3.31 $2.64 20% OFF ( ~138 Pages, R80),   
संस्कृतमधला 'अमरकोश',तसेच इंग्रजीतले असे समानार्थी शब्दकोश ...
संकल्पनाकोश (खंड १ ते ५)   by   सुरेश वाघे Add to Cart
Price: $76.16 $60.92 20% OFF ( ~3000 Pages, R2500),   
असे विशेष या कोशात आहे तरी काय? साधा "ढग" हा शब्द घ्या. याला स ...
फार्शी-मराठी कोश   by   माधव ज्युलियन Add to Cart
Price: $8.53 $6.82 20% OFF ( ~400 Pages, R300),   
प्रस्तावनाआपल्या मंडळाचे सभासद प्रो. माधव त्रिंबक पटवर्धन ए ...
गुलिस्तान-ए-गझल   by   विनय वाईकर Add to Cart
Price: $7.61 $6.08 20% OFF ( ~176 Pages, R250),   

शालेय मराठी शब्दकोश   by   संपादित Add to Cart
Price: $6.39 $5.11 20% OFF ( ~300 Pages, R150),   

समग्र सावरकर संदर्भ सूची   by   र. वि. नातू Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~100 Pages, R150),   

मराठी वाङ्मयकोश खंड १   by   गं. दे. खानोलकर Add to Cart
Price: $10.02 $8.01 20% OFF ( ~470 Pages, R200),   

Next 14 books in category कोश

 
Home Help Desk FAQ Your Comments
 

1998 - Rasik Enterprises.