Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

Advanced Search
(You can always search in Google or Bing using Unicode Devnagari as "मी कसा झालो site:rasik.com")
 

Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  New Additions
  Browse Categories
  Browse Authors
  Browse Publishers
  Read Synopsis of Books
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
About Us
Tell us your favorite books
Download Fonts


  • Subject: धार्मिक
श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत   by   शंकर भट Add to Cart
Price: $6.39 $5.11 20% OFF ( ~300 Pages, R200),   
दत्तात्रेयांचा पहिला अवतार श्रीपाद श्रीवल्लभ यांचे चरित्र.संस्कृत ...
समर्थ रामदास विवेक दर्शन   by   संत रामदास Add to Cart
Price: $5.99 $4.79 20% OFF ( ~250 Pages, R100),   
संपादक: वि. रा. करंदीकर ...
श्रीगुरुचरित्र ( मोठा टाइप )   by   अण्णासाहेब कामत Add to Cart
Price: $14.71 $11.76 20% OFF ( ~690 Pages, R350),   
श्रीगुरु दत्तात्रेय हे ब्रह्मा-विष्णु-महेश या त्रिमूर्तींचा अवतार. त्यांचे ...
श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज यांच्या हृद्य आठवणी   by   ल. ग. मराठे Add to Cart
Price: $5.27 $4.21 20% OFF ( ~220 Pages, R100),   
|ऽ श्रीराम समर्थ |ऽनुसत्याच शाब्दिक विवेचनापेक्षा प्रसंग किंवा ...
देवपूजा अशी करा   by   वि. के. फडके Add to Cart
Price: $3.42 $2.73 20% OFF ( ~64 Pages, R100),   
कोणतीही गोष्ट शास्त्रशुध्द पध्दतीने केली तरच तिचा उपयोग होतो. ...
संपूर्ण चातुर्मास   by   काशीनाथ जोशी Add to Cart
Price: $9.55 $7.64 20% OFF ( ~448 Pages, R200),   
सर्वसामान्य कुटुंबाला सर्व वर्षभर धार्मिक मार्गदर्शक म्हणून उप ...
सार्थ श्रीमत दासबोध   by   के. वि. (बाबा) बेलसरे Add to Cart
Price: $25.59 $20.47 20% OFF ( ~1200 Pages, R650),   
दासबोधांतील ज्ञानामृत | श्रवणद्वारे घ्यावे आंत |अभ्यास करूनिया ...
श्रीनिसर्गदत्तमहाराज आणि अनेक साधक यांचा सुखसंवाद   by   श्रीनिसर्गदत्तमहाराज Add to Cart
Price: $18.28 $14.62 20% OFF ( ~700 Pages, R600),   
श्रीनिसर्गदत्तमहाराज जीवनातील आत्मज्ञान त्यांच्या स्पष्ट परखड भाषे ...
सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी   by   बाळकृष्ण भिडे Add to Cart
Price: $18.93 $15.14 20% OFF ( ~888 Pages, R330),   
सुमारे ७०० वर्षांपूर्वी माउली ज्ञानेश्वरांनी लिहिलेली ज्ञानेश्वरी कळायल ...
देव जो भूवरी चालला   by   लीना सोहोनी Add to Cart
Price: $7.61 $6.08 20% OFF ( ~260 Pages, R250),   
साईबाबा कोण होते? ते कुठून आले? त्यांचा संदेश कोणता? त्यांना साक्षात ...
दिव्यत्वाची जेथे प्रचिती   by   प्रमोद केणे Add to Cart
Price: $7.61 $6.08 20% OFF ( ~160 Pages, R250),   
जगाच्या रक्षणासाठी व कल्याणासाठी ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांनी एक ...
सार्थ ज्ञानेश्वरी प्रस्तावना   by   सोनोपंत दांडेकर Add to Cart
Price: $9.14 $7.31 20% OFF ( ~286 Pages, R300),   
ज्ञानेश्वरीचे रहस्य यथार्थपणे समजण्यासाठी प्रा. दांडेकर यांच्या ...
संस्कारधन   by   डॉ. इंदूभूषण बडे Add to Cart
Price: $5.14 $4.11 20% OFF ( ~180 Pages, R150),   
हिंदूंचे सोळा संस्कारामागील तत्वज्ञान आणि विज्ञान सोप्या भाषेंत पटवू ...
नर्मदे ऐ हर हर   by   जगन्नाथ कुंटे Add to Cart
Price: $7.92 $6.33 20% OFF ( ~280 Pages, R260),   
शतकानुशतकापासून असंख्य माणसं नर्मदापरिक्रमा करीत आलेली आहेत.ज ...
श्रीमहाभारत कथा   by   त्र्यं. ग. बापट Add to Cart
Price: $6.85 $5.48 20% OFF ( ~200 Pages, R200),   
अखिल जगतात अत्यंत मोठे व प्रभावी महाकाव्य असे जे महाभारत त्याc ...
राष्ट्रीय व धार्मिक सण आणि उत्सव   by   करुणा ढापरे Add to Cart
Price: $3.42 $2.73 20% OFF ( ~72 Pages, R100),   
"मुलांसाठी छोटी भाषणे"अनेक संस्थांतून, शाळेतून मुलांना भाषण कर ...
पुनर्जन्म   by   पद्माकर वि. वर्तक Add to Cart
Price: $7.31 $5.84 20% OFF ( ~275 Pages, R240),   
लेखकाने स्वत: प्रकाशित केलेले अध्यात्मिक पुस्तक. ...
साद देती हिमशिखरे   by   जी.के. (बाबा) प्रधान Add to Cart
Price: $6.23 $4.98 20% OFF ( ~260 Pages, R200),   
संसार टाकून परमार्थाची कास धरावी आणि अखेरीस हिमालयातील गुहेत, जेथे ...
श्रीगणेश उपासना अशी करा   by   आनंद घनराम Add to Cart
Price: $2.11 $1.68 20% OFF ( ~88 Pages, R60),   
प्रत्येक गाणपत्याच्या संग्रही हवेच असे अप्रतिम पुस्तक.श्री गजानना ...
श्रीगाडगेमहाराज   by   गो. नी. दांडेकर Add to Cart
Price: $12.18 $9.74 20% OFF ( ~320 Pages, R400),   
प्रत्यक्ष श्री. गाडगे महाराजांची गाठ पडल्यानंतर त्यांच्या तत्वज्ञ ...

Next 20 books in category धार्मिक

 
Home Help Desk FAQ Your Comments
 

1998 - Rasik Enterprises.