rasik logo
Not a member yet ?
Member Id Password
Membership Terms & Plans FAQ Buy Books
Search in Library:       

Membership Terms & Plans
Frequently Asked Questions
Browse Books:

Category:

Authors:  
(Complete List of Authors)
Recently Added:  
Browse Diwali Anks:
स्वराज्याचा कारभार
Author: नाथमाधव
Wait Time: Available Now
Points: 2
Add to Selection List

मराठी राज्याच्या स्थापनेपासून अंतापर्यंत साराच कालखंड हा महाराष्ट्रीयांच्या गौरवाचा तसाच अभिमानाचा व प्रेमाचा विषय आहे. आपल्या देशाच्या इतिहासातील हे पर्व, डोळस देशाभिमान वाढवण्यास व आपल्या अपयशाची जाणीव करून देण्यास नेहमीच उपयोगी पडणारे आहे.
कै. नाथमाधवांनी या कालखंडावर लिहिलेली "स्वराज्या"वरील कादंबरीमाला इतिहासाशी शक्य तितकी इमानदारी राखून गुंफलेली आहे. म्हणून नाथमाधवांच्या मराठ्यांच्या रोमहर्षक इतिहासावरील "स्वराज्या"च्या ह्या सार्‍या कादंबर्‍या विद्यार्थ्यांसाठी प्रकाशित करण्यात आल्या आहेत.
प्रस्तुत कादंबरीचा काळ १६७४ ते १६८० असा आहे. १६८० साली शिवाजीमहाराजांचा रक्ताच्या उलट्या होऊन अंत झाला. तत्पूर्वी स्वराज्याचा कारभार सुव्यवस्थित व सुरळीत चालावा यासाठी महाराजांनी किती चिंतन केले आणि किती अपार कष्ट केले ह्याचे हृदयस्पर्शी निवेदन ह्या कादंबरीत आहे.
Home Contact Us Terms and Conditions
© 1998 - Rasik Enterprises.