Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

     Advanced Search
Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  Browse Categories
  Browse Authors
  Read Synopsis of Books
  New Additions
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
Send Emails in Marathi!
CHINTOO Cartoon
Tell us your favorite books
Download Fonts


Every year since its inception in 1954, the Sahitya Akademi awards prizes to the most outstanding books of literary merit published in any of the major Indian languages recognised by it. The award carries a monetary component
and a plaque.
The award amount, which was Rs.5,000 since inception, had been enhanced to Rs.10,000 from 1983, Rs.25,000 from 1988, Rs.40,000 from 2001, Rs.50,000 from 2003 and is now Rs.1,00,000 from 2009.

Sahitya Akademi since 1955 All Marathi

MARATHI
Year Book Author
2021 बाळूच्या अवास्थांतराची डायरी (Novel) किरण गुरव
2020 उद्या (Novel) नंदा खरे
2019 कदाचित अजूनही (Poetry) अनुराधा पाटील
2018 सर्जनप्रेरणा आणि कवित्वशोध (Literary Criticism) म. सु. पाटील
2017 बोलावे ते आम्ही (Poetry) श्रीकांत देशमुख
2016 आलोक (Short Stories) आसाराम लोमटे
2015 चलत चित्रव्यूह (Memoirs) अरुण खोपकर
2014 चार नगरांतले माझे विश्व (Autobiography) जयंत नारळीकर
2013 वाचणार्‍याची रोजनिशी (Biography) सतीश काळसेकर
2012 फिनिक्सच्या राखेतून उठला मोर (Short Stories) जयंत पवार
2011 वार्‍याने हलते रान (Essays) ग्रेस
2010 रुजुवात (Critic) अशोक केळकर
2009 चित्रलिपी (Poetry) वसंत आबाजी डहाके
2008 उत्सुकतेने मी झोपलो (Novel) श्याम मनोहर
2007 महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे : जीवन व कार्य (Biography) गो. मा. पवार
2006 भूमी (Novel) आशा बगे
2005 भिजकी वही (Poetry) अरुण कोलटकर
2004 बारोमास (Novel) सदानंद देशमुख
2003 डांगोरा एका नगरीचा (Novel) त्र. वि. सरदेशमुख
2002 युगांत (Play) महेश एलकुंचवार
2001 तणकट (Novel) राजन गवस
2000 पानझड (Poetry) ना. धों. महानोर
1999 ताम्रपट (Novel) रंगनाथ पठार
1998 तुकाराम दर्शन (Criticism) सदानंद मोर
1997 ज्ञानेश्र्वरीतील लौकिक सृष्टी (Criticism) म. वा. धोंड
1996 एका मुंगीचे महाभारत (Autobiography) गंगाधर गाडगीळ
1995 राघव वेळ (Novel) नामदेव कांबळे
1994 एकूण कविता (Poetry) दिलीप चित्रे
1993 मर्ढेकरांची कविता: स्वरूप आणि संदर्भ (Literary criticism) विजया राजाध्यक्ष
1992 झाडाझडती (Novel) विश्वास पाटील
1991 टीका स्वयंवर (Criticism) भालचंद्र नेमाडे
1990 झोंबी (Autobiographical Novel) डॉ. आनंद यादव
1989 हरवलेले दिवस (Autobiography) प्रभाकर ऊर्ध्वरेषे
1988 उचल्या (Autobiography) लक्ष्मण गायकवाड
1987 श्रीविठ्ठल एक महासमन्वय (Literary criticism) डॉ. रा. चिं. ढेरे
1986 खूणगाठी (Poetry) ना. घ. देशपांड
1985 एक झाड आणि दोन पक्षी (Autobiography) विश्राम बेडेकर
1984 गर्भरेशीम (Poetry) इंदिरा संत
1983 सत्तांतर (Novel) व्यंकटेश माडगुळकर
1982 सौंदर्यानुभव (Literary criticism) प्रभाकर पाध्ये
1981 उपरा (Autobiography) लक्ष्मण माने
1980 सलाम (Poetry) मंगेश पाडगावकर
1979 सृष्टी सौंदर्य आणि साहित्यमूल्य (Literary criticism) शरच्चंद्र मुक्तिबोध
1978 नक्षत्रांचे देणे (Poetry) आरती प्रभू
1977 दशपदी (Poetry) अनिल
1976 स्मरणगाथा (Autobiographical novel) गो. नी. दांडेकर
1975 सौंदर्यमीमांसा (Aesthetics) रा. भा. पाटणकर
1974 नटसम्राट (Play) वि. वा. शिरवाडकर
1973 काजळमाया (Short stories) जी. ए. कुलकर्णी
1972 जेव्हा माणूस जागा होतो (Autobiography) गोदावरी परुळेकर
1971 पैस (Essays) दुर्गा भागवत
1970 आदर्श भारतसेवक गोपाळ कृष्ण गोखले (Biography) न. र. फाटक
1969 नाट्याचार्य देवल (Biography) श्री. ना. बनहट्टी
1968 युगांत (Interpretation of the Mahabharata) इरावती कर्वे
1967 भाषा: इतिहास आणि भूगोल (Linguistic study) ना. गो. कालेलकर
1966 श्री शिवछत्रपती (Historical research) त्र्यं. शं. शेजवलकर
1965 व्यक्ती आणि वल्ली (Sketches) पु. ल. देशपांड
1964 स्वामी (Novel) रणजित देसाई
1963 रथचक्र (Novel) श्री. ना. पेंडस
1962 अनामिकाची चिंतनिका (Philosophical reflections) पु. य. देशपांडे
1961 डॉ. केतकर (Biography) द. न. गोखले
1960 ययाति (Novel) वि. स. खांडेकर
1959 भारतीय साहित्यशास्त्र (A treatise on poetics) गणेश त्र्यंबक देशपांडे
1958 बहुरूपी (Autobiography) चिंतामणराव कोल्हटकर
1957 No award
1956 सौंदर्य आणि साहित्य (A study of aesthetics) बा. सी. मर्ढेकर
1955 वैदिक संस्कृतीचा विकास (Cultural history) तर्कतीर्थ जोशी

 

Home Help Desk FAQ Your Comments

© 1998 - Rasik Enterprises.