Search Browse Subjects Browse Authors Shopping Cart

Quick Search:

     Advanced Search
Marathi Library New
- Select books and magazines.
- Receive by mail.
- Read them.
- Send back by mail.
- No shipping charges!
Marathi CDs & Cassettes
Marathi Books
  Browse Categories
  Browse Authors
  Read Synopsis of Books
  New Additions
Best marathi books
  Favorite of Our Visitors
  Sahitya Akademi Winners
  List of Best by Antarnad
  List of Best by AIR 1997
  List of Best by ma.TA. 1986
Online Marathi Books
Learn Phonetics
Send Emails in Marathi!
CHINTOO Cartoon
Tell us your favorite books
Download Fonts


'अंतर्नाद' मासिकाच्या सौजन्याने ...

महाराष्ट्र टाईम्सने निवडलेली पुस्तके

'महाराष्ट्र टाईम्स'ने आपल्या २९ जून १९८६च्या अंकात १५० निवडक मराठी पुस्तकांची यादी 'सर्वोत्कृष्ट/नावाजलेली' म्हणून प्रसिद्ध केली. या पुस्तकांची निवड 'महाराष्ट्र टाईम्स'ने स्वत:च केली होती.

१. लीळाचरित्र / श्री चक्रधरस्वामी
२. नामदेवाचे अभंग / संत नामदेव
३. ज्ञानेश्वरी / संत ज्ञानेश्वर
४. एकनाथांची भारुडे / संत एकनाथ
५. श्री तुकाराम गाथा / संत तुकाराम
६. श्रीदासबोध / समर्थ रामदास
७. नवनीत / प्रशुराम बल्लाळ गोडबोले
८. यमुनापर्यटन / बाबा पदमजी
९. वेदोक्तधर्मप्रकाश / विष्णुबाबा धर्मचारी
१०. आज्ञापत्र / रामचंद्रपंत अमात्य बावडेकर
११. थोरले माधवराव पेशवे / विनायक जनार्दन किर्तने
१२. मुंबईचे वर्णन / गोविंद नारायण माडगावकर
१३. लोकहितवादींची शतपत्रे / गोपाळ हरी देशमुख
१४. मोचनगड / रामचंद्र भिकाजी गुंजीकर
१५. शेतकर्‍याचा आसूड / महात्मा ज्योतीराव फुले
१६. संगीत सौभद्र / अण्णासाहेब किर्लोस्कर
१७. निबंधमाला / विष्णुशास्त्री चिपळूणकर
१८. रामजोशीकृत लावण्या / रांजोशी
१९. भाऊसाहेबांची बखर / कृष्णाजी शामराव
२०. ज्योतिर्विलास अथवा रात्रीची दोन घटका मौज / शंकर बाळकृष्ण दीक्षित
२१. पण लक्षात कोण घेतो / हरी नारायण आपटे
२२. वाईकर भटजी / धनुर्धारी (रा. वि. टिकेकर)
२३. संगीत शारदा / गोविंद बल्लाळ देवल
२४. काळ पत्रातील निवडक निबंध / शिवराम महादेव परांजपे
२५. भक्तीमार्गप्रदीप / ल. रा. पांगारकर
२६. माझा प्रवास अथवा सन १८५७ सालच्या बंडाची हकिगत / विष्णूभट गोडसे
२७. आमच्या आयुष्यातील काही आठवणी / रमाबाई रानडे
२८. कीचकवध / कृष्णाजी प्रभाकर खाडीलकर
२९. सुदाम्याचे पोहे अर्थात अठरा धान्यांचे कडबोळे / श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर
३०. आर्याभारत / मोरोपंत पराडकर
३१. दुर्दैवी रंगू अथवा पानिपतचा शेवटचा संग्राम / चिंतामण विनायक वैद्य
३२. टिळकांची कविता / रेव्ह. नारायण वा. टिळक
३३. गावगाडा / त्रिंबक नारायण आत्रे
३४. आत्मवृत्त / ढोंडो केशव कर्वे
३५. रागिणी अथवा काव्यशास्त्रविनोद / वा. म. जोशी
३६. केशवसुत यांची कविता / केशवसुत (कझ्ड. के. दामले)
३७. मराठी व इंग्रज : मराठेशाहीचे शतसांवत्सरिक वाण्गमयश्राद्ध / न. चिं. केळकर
३८. श्रीमन्महाभारताचे मराठी सुरस भाषांतर - उपसंहार / चि. वि. वैद्य
३९. महाराष्ट्र सारस्वत / विनायक लक्ष्मण भावे
४०. एकच प्याला / राम गणेश गडकरी
४१. तांबे यांची समग्र कविता / भा. रा. तांबे
४२. वाग्वैजयंती / गोविंदाग्रज ( रा. ग. गडकरी)
४३. लो. टिळकांचे केसरीतील लेख / बाळ गंगाधर टिळक
४४. सगनभाऊकृत लावण्या व पोवाडे / गो. गो. अधिकारी
४५. निवेदन / धर्मानंद कोसंबी
४६. शिवछत्रपती यांची सभासद बखर / कृष्णाजी अनंत
४७. राजा शिवाजी नावाची वीररसप्रधान कविता / म. मो. कुंटे
४८. झेंडूची फुले / केशवकुमार (आचार्य अत्रे)
४९. विरहतरंग / माधव ज्युलीयन (माधव त्रं. पटवर्धन)
५०. रणदुंदुभी / वामनराव जोशी
५१. माझे रामायण / दत्तो अप्पाजी तुळजापूरकर
५२. माही जन्मठेप / विनायक दामोदर सावरकर
५३. लोकमान्य टिळक यांचे चरित्र / न. चिं. केळकर
५४. दौलत / ना. सी. फडके
५५. स्वातंत्रयशाहीर कवी गोविंद यांची कविता / गोविंद त्रंबक दरेकर
५६. पोपटपंची / जयकृष्ण केशव उपाध्ये
५७. ब्राह्मणकन्या / ह्रीधर व्यंकटेश केतकर
५८. फुलवात / अनिल (आत्माराम रावजी धेशपांडे)
५९. गुजगोष्टी / ना. सी. फडके
६०. धावता धोटा / भा. वि. वरेरकर
६१. कळयांचे नि:श्वास / विभावरी शिरूरकर (मालतीबाई बेडेकर)
६२. मुक्तात्मा / ग. त्रं. माडखोलकर
६३. चिमणरावांचे चर्‍हाट / चिं. वि. जोशी
६४. दिवाकरांच्या नाटयछटा / शंकर काशीनाथ गर्गे
६५. आंधळयांची शाळा / श्रीधर विनायक वर्तक
६६. दोन धृव / वि. स. खांडेकर
६७. स्मृतीचित्रे / लक्ष्मीबाई टिळक
६८. कालिदास / वा. वि. मिराशी
६९. घराबाहेर / आचार्य अत्रे
७०. फुलांची ओंजळ / बी (नारायण मुरलीधर गुप्ते)
७१. श्यामची आई / सानेगुरुजी
७२. आजकालचा महाराष्ट्र / प्रभाकर पाध्ये
७३. संपूर्ण आगरकर निबंधसंग्रह / गोपाळ गणेश आगरकर
७४. आधुनिक भारत / आचार्य शं. बा. जावडेकर
७५. अर्धचंद्र / पंडित सप्रे

७६. लोकसता अर्थात भारतवर्षातील नद्यांचे वर्णन / काका कालेलकर
७७. रणांगण / विश्राम बेडेकर
७८. पाणकळा / र. वा. दिघे
७९. माझा संगीत व्यासंग / गोविंदराव टेंबे
८०. काही म्हातारे व एक म्हातारी / वि. द. घाटे
८१. माझ्या आठवणी व अनुभव / कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे
८२. धुक्यातून लाल तार्‍याकडे / अनंत काणेकर
८३. उपेक्षितांचे अंतरंग / श्री. म. माटे
८४. आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास / ऋग्वेदी (वामन मं. दुभाषी)
८५. कुलवधू / मो. ग. रांगणेकर
८६. बालकवींची समग्र कविता / बालकवी (त्रंबक बापूजी ठोमरे)
८७. विशाखा / कुसुमागज्र (वि. वा. शिरवाडकर)
८८. गीता प्रवचने / विनोभा भावे
८९. काही कविता / बा. सी. मर्ढेकर
९०. दूधसागर / बा. भ. बोरकर
९१. रावबहादूर दादोबा पांडुरंग - आत्मचरित्र व चरित्र / अनंत काकबा प्रियोळकर
९२. माणदेशी माणसं / व्यंकटेश माडगूळकर
९३. सतरावे वर्ष / पु. भा. भावे
९४. नवी मळवट / शरच्चंद्र मुक्तिबोध
९५. बाळ गंगाधरशास्त्री जांभेकर यांचे जीवनवृत्त व लेखनसंग्रह / ग. गं. जांभेकर
९६. संतवाण्गमयाची सामाजिक फलश्रुती / गं. बा. सरदार
९७. वैदिक संस्कृतीचा विकास / लक्ष्मणशास्त्री जोशी
९८. कमळण / अरविंद गोखले
९९. बहिणाबाईची गाणी / बहिणाबाई
१००. गारंबीचा बापू / श्री. ना. पेंडसे
१०१. शीळ / ना. घ. देशपांडे
१०२. मृदगंध / विंदा करंदीकर
१०३. तलावातील चांदणे / गंगाधर गाडगीळ
१०४. पडघवली / गो. नी. दांडेकर
१०५. मेंदी / इंदिरा संत
१०६. शेवग्याच्या शेंगा / य. गो. जोशी
१०७. श्रीमंत / विजर तेंडुलकर
१०८. ऋतुचक्र / दुर्गा भागवत
१०९. गीतरामायण / ग. दि. माडगूळकर
११०. बहुरूपी / चिंतामणराव कोल्हटकर
१११. पंडितराज जगन्नाथ / विद्याधर गोखले
११२. धग / उद्धव ज. शेळके
११३. देव चालले / दि. बा. मोकाशी
११४. अनामिकाची चिंतनिका / पु. य. देशपांडे
११५. पानिपत १७६१ / त्रं. ज. शेजवलकर
११६. सावित्री / पु. शि. रेगे
११७. व्यक्ती आणि वल्ली / पु. ल. देशपांडे
११८. रायगडाला जेव्हा जाग येते / वसंत कानेटकर
११९. कोसला / भालचंद्र नेमाडे
१२०. स्वामी / रणजित देसाई
१२१. माझ्या आठवणी / पांडुरंग चिमणाजी पाटील
१२२. चक्र / जयवंत दळवी
१२३. भारताचे शिल्पकार - वालचंद्र हिराचंद्र यांचे चरित्र / गं. दे. खानोलकर
१२४. मराठयांच्या सत्तेचा उत्कर्ष / महादेव गोविंद रानडे
१२५. एक शून्य बाजीराव / चिं. त्रयं. खानोलकर
१२६. माझे विद्यापीठ / नारायण सुर्वे
१२७. बटाटयाची चाळ / पु. ल. देशपांडे
१२८. आदर्श भारतसेवक गोपाळ कृष्ण गोखले / न. र. फाटक
१२९. रानातल्या कविता / ना. धों. महानोर
१३०. संध्याकाळच्या कविता / ग्रेस
१३१. युगांत / इरावती कर्वे
१३२. महात्मा ज्योतीराव फुले / धनंजय कीर
१३३. निवडक ठणठणपाळ / जयवंत दळवी
१३४. समाधी व इतर सहा गोष्टी / दिवाकर कृष्ण केळकर
१३५. जेव्हा माणूस जागा होतो / गोदावरी परुळेकर
१३६. रामनगरी / राम नगरकर
१३७. नटसम्राट / वि. वा. शिरवाडकर
१३८. गोतावळा / आनंद यादव
१३९. धार आणि काठ / नरहर कुरुंदकर
१४०. काजळमाया / जी. एअ. कुलकर्नी
१४१. रंग माझा वेगळा /सुरेश भट
१४२. शूद्र पूर्वी कोण होते? / बाबासाहेब आंबेडकर
१४३. नक्षत्रांचे देणे / आरती प्रभू (चिं. त्रं. खानोलकर)
१४४. भारतीय विवाह संस्थेचा इतिहास / वि. का. राजवाडे
१४५. बलुतं / दया पवार
१४६. आठवणींचे पक्षी / प्र. ई. सोनकांबळे
१४७. यक्षांची देणगी / जयंत नारळीकर
१४८. उपरा / लक्ष्मण माने
१४९. एका जन्मातल्या गाठी / शरच्चंद्र वासुदेव चिरमुले
१५०. संवाद / विजया राजाध्यक्ष


वाचकांच्या प्रतिक्रिया विचारात घेऊन २७ पुस्तकांची या यादीत नंतर भर घालण्यात आली.

१. गीतारहस्य / बाळ गंगाधर टिळक
२. वीरधवल / नाथमाधव (द्वारकानाथ माधव पितळे)
३. न पटणारी गोष्ट / नारायण हरी आपटे
४. यशोधन / कवी यशवंत (यशवंत दिनकर पेंढारकर)
५. गीताई / आचार्य विनोबा भावे
६. प्रतिभा-साधन / ना. सी. फडके
७. दाजी / ना. धों. ताम्हणकर
८. मखमलीचा पडदा / वसंत शांताराम देसाई
९. विज्ञानबोधाची प्रस्तावना / श्री. म. माटे
१०. मी कसा झालो? / आचार्य अत्रे
११. अठराशे सत्तावनचे स्वातंत्रयसमर / वि. दा. सावरकर
१२. बनगरवाडी / व्यंकटेश माडगूळकर
१३. राजा शिवछत्रपती / ब. मो. पुरंदरे
१४. ययाती / वि. स. खांडेकर
१५. जिप्सी / मंगेश पाडगावकर
१६. संस्कृती-संगम / द. के. केळकर
१७. व्यासपर्व / दुर्गा भागवत
१८. शामराई / शामराव ओक
१९. पोत / द. ग. गोडसे
२०. पथिक / न. वि. गाडगीळ
२१. आनंदी गोपाळ / श्री. ज. जोशी
२२. युद्ध-नेतृत्व / दि. वी. गोखले
२३. श्रीमान योगी / रणजित देसाई
२४. मुंबई, दिनांक ... / अरुण साधू
२५. सांगते ऐका / हंसा वाडकर
२६. शोध बाळ-गोपाळांचा / य. दि. फडके
२७. महाराष्ट्र संस्कृती / पु. ग. सहस्रबुद्धे

('मराठीतील साहित्यलेणी' या शिर्षकाखाली दीपक घारे यांनी संकलित केलेली ही यादी 'ग्रंथाली'तर्फे २५ ऑक्टोबर १९८६ रोजी एका पुस्तिकेच्या रुपात प्रकाशित झाली आहे.)


Home Help Desk FAQ Your Comments

1998 - Rasik Enterprises.